Groen Drimmelen (VP/D66): meer windmolens = meer opbrengsten voor onze inwoners

 Compensatie direct belanghebbenden belangrijk

 In de huidige wereld worden we steeds afhankelijker van elektriciteit. We zullen met zijn allen moeten zoeken naar manieren om energie te besparen. Dit zal echter niet genoeg zijn om te zorgen dat toekomstige generaties ook op een leefbare planeet kunnen wonen. Het wordt daarom ook noodzakelijk om op zoek te gaan naar manieren om groene energie op te wekken. Een van die manieren is het opwekken van windenergie door middel van windmolens. Wat Groen Drimmelen betreft gaan we hier dan ook snel flinke stappen in maken en gaan we een maximaal aantal windmolens plaatsen waar dit kan.

 Alle provincies hebben de taak gekregen windmolens te plaatsen. Dat betekent dat ook in Drimmelen windmolens geplaatst gaan worden. De uiteindelijke discussie gaat daarom niet óf er windenergie komt, maar hóe we dat gaan regelen met zijn allen. Voor Groen Drimmelen (VP/D66) is het hierbij belangrijk dat onze inwoners kunnen profiteren van deze windmolens. Aangezien met name de buurtbewoners de “lasten” van de windmolens dragen, is het voor ons vanzelfsprekend dat er voldoende aandacht is voor compensatie van deze buurtwoners. Mede dankzij de inzet van onze wethouder Hans Kuijpers kunnen al onze inwoners straks profiteren van deze windmolens en hebben we met de provincie overleg over de plaatsing van de windmolens. De windmolens zijn straks al een hele goede stap om in 2040 een echte energieneutrale gemeente te zijn. Wilt u onze visie weten of met ons meepraten over de windmolens, duurzaamheid of andere onderwerpen? Kijk dan ook eens op onze website www.groendrimmelen.nl, volg ons op Facebook of neem contact op met een van onze raadsleden: Leo Mol, Miriam Tiekstra of Jürgen Vissers. De gegevens staat in de gemeentegids en op www.drimmelen.nl.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal