Groen Drimmelen (VP/D66): lokale lastenverlichting in 2017

Investeringen in onderwijs, verenigingen, duurzaamheid en sociaal beleid gaan ook door 

De gemeenteraad heeft onlangs de begroting 2017 vastgesteld. Voor Groen Drimmelen (VP/D66) hét moment om voor u zo belangrijke zaken hierin verwerkt te krijgen. En dat is ons gelukt. 

Zo gaan wij voor lagere belastingen in 2017. Omdat we kritisch op de uitgaven letten en we de tarieven op een scherpe manier bepalen, kan de afvalstoffenheffing in 2017 verder omlaag. Dat komt mede omdat u zo goed het afval scheidt! Hiermee beloont u uzelf, dus ga zo door! Ook hebben we een aantal belangrijke investeringen in de begroting 2017 opgenomen. Investeringen in onderwijs, in verenigingen, in de verdere ontwikkeling van duurzaamheid en in een goed sociaal beleid. Belangrijk vinden wij dat we óók in 2017 de aandacht blijven richten op gelijke kansen voor iedereen, op sport, muziek en cultuur en op de zwakkeren in de samenleving. Voor die laatste hebben we een goed en stevig minimabeleid weggezet. Tenslotte hebben we voor 2017 geld vrijgemaakt voor dorpsgericht werken, voor de Stichting Leergeld, voor een lokaal energieakkoord en voor maatwerk, keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid in de zorg. Kortom, in 2017 heeft Groen Drimmelen (VP/D66) de middelen vrijgemaakt om ons én uw duurzame, sociale en groene beleid voort te zetten. Meer weten over onze partij? Kijk op www.groendrimmelen.nl, onze facebookpagina of benader één van onze raadsleden, Jürgen Vissers, Leo Mol of Miriam Tiekstra. Gegevens staan ook in de gemeentegids. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal