Groen Drimmelen (VP/D66): laat de Schansstraat met rust!

 Leo Mol stelt kritische vragen aan college over de plannen deze karakteristieke kinderkopjesstraat te verbreden.
 Er zijn plannen in ontwikkeling om in Terheijden 39 nieuwe woningen te bouwen op het voormalig Oonincx-terrein achter de Schansstraat. Na een paar informatieve bijeenkomsten en inspraakmogelijkheden, is er nu een plan ingediend waarbij auto’s de nieuwe wijk via de Schansstraat in en uit moet gaan rijden. Dit betekent dat de Schansstraat breder gemaakt moet worden, dat er een fietspad naast moet komen en dat er iedere dag veel meer auto’s door het eerste stuk van de Schansstraat zullen gaan rijden dan nu het geval is. Het is duidelijk dat dit ten koste zal gaan van het smalle straatje met kinderkopjes. Voor Groen Drimmelen (VP/D66) is niet duidelijk waarom een mooi stukje Terheijden, dat cultuurhistorische waarde heeft en bijdraagt aan het gebied en de toeristische mogelijkheden rondom de Schans, moet verdwijnen terwijl er andere en betere oplossingen lijken te zijn om de nieuwe wijk te ontsluiten. Wij zullen dan ook tijdens de raadsvergadering van 6 april vragen stellen aan het college over deze plannen. De Schansstraat moet wat Groen Drimmelen (VP/D66) betreft in de huidige vorm blijven bestaan. Meer weten over Groen Drimmelen (VP/D66) of meepraten over onderwerpen die u bezighouden? Kijk op www.groendrimmelen.nl of benader een van onze raadsleden, Jürgen Vissers, Miriam Tiekstra en Leo Mol. Gegevens staan ook in de gemeentegids.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal