Groen Drimmelen (VP/D66): koeien horen in de wei

 
Een koe in de wei is geen vanzelfsprekendheid meer. Veel koeien komen nooit meer buiten en dit worden er steeds meer. Dit is een slechte ontwikkeling. Groen Drimmelen (VP/D66) kiest wel voor koeien in de wei en niet voor schaalvergroting en intensivering. Wij kiezen dus wel voor duurzaamheid, dierwelzijn en leefbaarheid, voor milieu en klimaat.    Weidegang (dus koeien in de wei) is het beste voor het milieu, en het beste voor de gezondheid en het welzijn van de dieren die in de wei hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Weidegang is vaak ook financieel het meest aantrekkelijk. Gelukkig beginnen steeds meer consumenten (u en ik) maar ook veehouders te beseffen dat schaalvergroting en intensivering van veehouderijen geen toekomstgerichte duurzame oplossing is.    Bij een gezonde veehouderij is het aantal dieren afgestemd op de beschikbare grond waardoor geen mestoverschot ontstaat. De omschakeling naar duurzaamheid in plaats van zoveel en zo goedkoop mogelijk produceren zorgt voor kwaliteitsproducten en daarmee voor een eerlijke prijs voor de boer. Groen Drimmelen (VP/D66) pleit dan ook voor grondgebondenheid van melkveehouderijen en voor koeien in de wei.   Meer weten over Groen Drimmelen (VP/D66) of meepraten over onderwerpen die u bezighouden? Kijk op www.groendrimmelen.nl of benader een van onze raadsleden, Jürgen Vissers, Miriam Tiekstra en Leo Mol. Gegevens staan ook in de gemeentegids.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal