Groen Drimmelen (VP/D66) kiest voor duurzaam wonen

Fijn wonen voor alle bewoners

Groen Drimmelen (VP/D66) is een optimistische en toekomstgerichte partij. Wij zijn groen én vooruitstrevend. We werken dorpsgericht met de inwoners, organisaties en ondernemers aan een fijn, mooi en sociaal Drimmelen. Dit geldt ook als het gaat om wonen in onze mooie gemeente. 

Fijn wonen voor iedereen

Ook voor de komende jaren zet Groen Drimmelen (VP/D66) in op een fijn woonklimaat. Onze dorpen moeten leefbaar blijven. Ook willen we dat onze dorpen hun eigen karakter blijven behouden. Daarnaast willen we dat voorzieningen behouden blijven. Dit alles heeft gevolgen voor de plannen voor het realiseren van woningen. Nieuwbouw moet dus wel passen bij het betreffende dorp. Dit alles om het voor jong en oud mogelijk te maken om zoveel mogelijk in het ‘eigen’ dorp te kunnen wonen. 

Bouwen voor onze inwoners, gemeente aan het stuur

Om invloed te kunnen hebben op het soort woningen dat gebouwd gaat worden, wil Groen Drimmelen (VP/D66) dat de gemeente zelf actiever wordt om gronden voor bouwlocaties te kopen. Door zelf gronden in bezit te hebben, kun je daar veel beter invloed op uitoefenen. Ook kunnen we dan veel beter zorgen dat de bouwplannen voldoen aan de eisen van duurzaamheid en zogenaamd natuur-inclusief zijn. Dan wonen we niet alleen fijn, maar ook groen en duurzaam.

Samen met onze inwoners

Groen Drimmelen (VP/D66) vindt dat inwoners nauw betrokken moeten worden bij de plannen. Dat betekent dan ook dat zowel de huidige als de toekomstige bewoners zoveel mogelijk over plannen mee moeten kunnen praten. Dan gaat het over de woningen zelf, maar ook over de inrichting van de woonomgeving. Iedereen kiest dan zelf duurzaam en groen!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal