Groen Drimmelen (VP/D66): jeugdbeleid is vooral welzijnsbeleid

Nieuw beleidsplan ademt positieve sfeer over de jeugd

De gemeente gaat de komende jaren een steeds grotere rol spelen als het om het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente Drimmelen bereid zich hier op voor. Donderdag 8 maart sprak de gemeenteraad over de beleidsnota ‘gebundelde krachten’. 
Groen Drimmelen (VP/D66) is tevreden over de richting die het college in deze nota in wil gaan.

Groen Drimmelen (VP/D66) heeft zich altijd hard gemaakt voor een goed jeugdbeleid. Wij hebben daarbij altijd gekozen voor een goede balans tussen welzijn en zorg. Volgens Groen Drimmelen (VP/D66) is het zo: als het welzijn in orde is, is er minder inzet voor zorg nodig.
In onze gemeente gaat het met verreweg het grootste deel van de jeugd prima. Onze jongeren zijn massaal lid van een van de vele verenigingen die onze gemeente rijk is. Of het nu gaat om sport, muziek, scouting of andere activiteiten; veel jongeren doen mee! Groen Drimmelen is van mening dat we dat moeten we koesteren en vooral benutten. Daarom hebben wij vorig jaar vol overtuiging ingestemd met het subsidiebeleid, waarin volop werd ingezet op subsidiëring van verenigingen met jeugdleden. 
Een paar jaar geleden heeft Groen Drimmelen (VP/D66) zich hard gemaakt voor het uitbreiden van het straathoekwerk. De resultaten van onze straathoekwerker zijn uitstekend. Wij zijn blij met de resultaten van de inzet van de straathoekwerker. Het bewijst het gelijk van ons besluit van enige jaren geleden. 
Over het project cultuur educatie worden warme woorden geschreven. Terecht wordt er geschreven dat het belangrijk is dat jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur en over de lokale geschiedenis leren. Is het immers niet zo dat je door het verleden te kennen je het heden kunt verklaren? Groen Drimmelen (VP/D66) kiest met overtuiging voor voortzetting van dit project. 
Uit het financieel overzicht blijkt dat we een bedrag van ruim € 26.000,00 overhouden. Dit bedrag komt ten goede van de versterking van zorg op school. In deze tijd waarin de bezuinigingen op het passend onderwijs kon dit wel eens enorm belangrijk worden. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal