Groen Drimmelen (VP/D66) in nieuwe coalitie; principe coalitieakkoord is rond

De gemeente Drimmelen heeft een coalitie. De Lijst Harry Bakker, Groen Drimmelen (D66/VP) en de VVD hebben een principe-akkoord bereikt in hun onderhandelingen voor een coalitie.

Hans Kuijpers is de nieuwe wethouderskandidaat voor Groen Drimmelen (VP/D66) . Hij vervangt de vertrekkende wethouder Marijke Vos. De andere wethouders blijven. Dat zijn : Janus Oomen en Jan-Willem Stoop voor LHB en Mark van Oosterhout voor de VVD. Dat betekent dat de oude coalitie in de oude samenstelling, met uitzondering van Hans Kuipers weer in ere is hersteld.

Wij willen Jürgen Ricus en Leo feliciteren met het resultaat en bedanken voor hun inspanningen; het zijn pittige onderhandelingen geweest.
Onze nieuwe wethouder Hans Kuijpers willen wij feliciteren en heel veel succes wensen in zijn nieuwe functie; hij is een waardige opvolger voor Marijke Vos.

 Het principe-akkoord zal woensdag 23 april 2014 aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de Mayboom in Made en begint om 20.00 uur

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal