Groen Drimmelen (VP/D66): Dorpsgericht werken wordt de komende jaren nog belangrijker!

Het wijk- en dorpsgericht werken is in onze gemeente de
afgelopen jaren met succes ingevoerd en behaalt mooie en aansprekende
resultaten. Groen Drimmelen (VP/D66) vindt het erg belangrijk dat onze
bewonersgroepen alle ondersteuning ontvangen die nodig is, om de leefbaarheid
en veiligheid in onze dorpen verder te verbeteren. Samen met de coördinator
dorpsgericht werken kan de komende jaren worden gezorgd dat onze dorpen nog
aantrekkelijker worden om in te wonen.

Eigen verantwoordelijkheid

Door wijzigingen en bezuinigingen vanuit de landelijke
overheid, worden inwoners van Nederland steeds meer aangesproken op de eigen
verantwoordelijkheid. Ook lokaal zal de overheid steeds meer gaan vertrouwen op
de eigen kracht van mensen en ondersteunen waar het nodig is. Dorpsgericht
werken is daarbij belangrijk om de betrokkenheid van inwoners bij hun eigen
buurt te stimuleren en ook voor een deel van het beheer en het onderhoud van de
lokale leefomgeving.  Door deze lokale
inzet en het stimuleren van initiatieven in de buurt, zorgt het dorpsgericht
werken er ook voor dat de gemeente weet wat er speelt en waar ondersteuning
nodig is.

Groen Drimmelen (VP/D66) staat pal achter het wijk- en
dorpsgericht werken en zal dat ook blijven promoten. De bewonersgroepen en
andere lokale initiatieven moeten wat ons betreft de benodigde ondersteuning en
vrijheid krijgen om leefbaarheid, veiligheid en saamhorigheid in de kernen te
behouden en te bevorderen. Wij wensen onze bewonersgroepen dan ook veel succes
met hun werk en willen graag helpen waar
dat nodig is!

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal