Groen Drimmelen (VP/D66) doet weer mee in coalitie; Hans Kuijpers als nieuwe wethouder opvolger Marijke Vos

Bedankt kiezers!
Op 19 maart gaf u ons als inwoner en kiezer van de gemeente Drimmelen uw vertrouwen. Wij waren één van de twee winnaars bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nogmaals dank daarvoor! Al snel werd duidelijk dat er een goede kans was dat we opnieuw in de coalitie terecht zouden komen. Na ruim 4 weken van onderhandelen was er witte rook. Groen Drimmelen (VP/D66) doet weer mee in de coalitie en we kunnen ons verkiezingsprogramma voor een groot deel gaan realiseren. Dit doen we in een coalitie samen met LHB en VVD.

DNA 
Groen Drimmelen (VP/D66) heeft in die onderhandelingen, zoals u mag verwachten op basis van ons verkiezingsprogramma, onder andere ingezet op verenigingen en vrijwilligers, duurzaamheid, dorsgericht werken en jeugd en onderwijs. En het akkoord mag er zijn; het ademt het DNA van Groen Drimmelen (VP/D66)! We gaan de komende jaren door op de ingeslagen weg en gaan verantwoord investeren in voorzieningen voor onze inwoners en verenigingen.

Concrete punten
De subsidies aan onze verenigingen en ons stevige minimabeleid, voor een belangrijk deel gericht op kinderen, blijven in stand. Ons jeugdbeleid blijft voor een belangrijk deel gericht op preventie en dus welzijn. Onze voetbalverenigingen krijgen een kunstgrasveld. We gaan door met duurzaamheid, het dorpsgericht werken wordt verder doorgevoerd, we zetten in op handhaving van kleine ergernissen en op het wegwerken van achterstallig onderhoud en gaan de afvalstoffenheffing nog verder verfijnen naar “de vervuiler betaalt”. We gaan de drempels voor inwoners en organisaties om deel te nemen aan de politiek nog verder en we nemen als gemeente geen verdere initiatieven om Brieltjenspolder of het kassengebied uit te breiden.

Nieuwe wethouder
Hans Kuijpers is namens onze partij de nieuwe wethouder in het college van B&W. Hij volgt Marijke Vos op die de laatste 8 jaar als onze wethouder werkzaam is geweest. Hans heeft veel ervaring binnen de politiek en op het gebied van vrijwillige bestuursfuncties. Wij zijn ervan overtuigd met Hans een uitstekend opvolger te hebben voor Marijke. Hans zal in zijn portefeuille onder andere de onderdelen duurzaamheid en milieu, afvalstoffenheffing, jeugd en onderwijs, Biesboschzaken en het minimabeleid gaan uitvoeren.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal