Groen Drimmelen (VP/D66): denk met ons mee over afvalinzameling

Samen nog beter afval scheiden voor een beter milieu en lagere belastingen
 
 De inwoners van de gemeente Drimmelen dragen goed bij aan het verminderen van afval door het gescheiden aan te bieden. Papier, glas, plastic, kleding, drinkkartons en GFT (groente-, fruit- en tuinafval) worden op deze manier voor een groot deel opnieuw gebruikt. De ambitie van de gemeente Drimmelen is om in 2020 per jaar nog maar 100 kilogram restafval per inwoner in te zamelen. Dit betekent dat we nog beter ons afval moeten gaan scheiden omdat op dit moment nog 149 kilogram restafval per jaar per inwoner wordt aangeboden. Het uiteindelijke doel is om in 2040 helemaal geen restafval meer te hebben, alleen nog maar herbruikbare grondstoffen. Groen Drimmelen (VP/D66) wil graag samen met u nadenken over manieren om de gescheiden afvalinzameling nog verder te verbeteren en afval aan de bron al te voorkomen. Op dit moment wordt in het restafval (de grijze container) bijvoorbeeld nog redelijk wat GFT afval aangeboden. Hier kunnen we dus relatief eenvoudig winst behalen. Is het bijvoorbeeld een idee om naast de huidige GFT containers ook een kleinere te kunnen aanvragen zodat deze eerder vol is en aan straat kan worden gezet, waardoor stankoverlast vermindert? Al uw ideeën over afvalinzameling of het voorkomen van afval zijn welkom! Een belangrijke randvoorwaarde voor Groen Drimmelen (VP/D66) is dat betere scheiding geen hogere kosten of hogere belastingen voor inwoners mag opleveren. Het principe is dat de vervuiler betaalt. Afval scheiden is in de praktijk overigens goedkoper: hoe minder afval wordt verbrand, hoe lager de kosten zijn. Daarnaast leveren ingezamelde grondstoffen geld op. Meer weten over Groen Drimmelen (VP/D66) of meepraten over afvalinzameling of andere onderwerpen die u bezighouden? Kijk op www.groendrimmelen.nl of benader een van onze raadsleden, Jürgen Vissers, Miriam Tiekstra en Leo Mol. Onze contactgegevens staan ook in de gemeentegids.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal