Groen Drimmelen (VP/D66): centrumplan meerwaarde voor kern Made

Compact, groen en toegankelijk winkelgebied met veel aandacht voor fietser en voetganger 

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad het centrumplan Made vastgesteld. In dit plan is een visie weggelegd in samenspraak met bewoners, ondernemers en belangengroepen om het centrum van Made alle kansen te bieden die mogelijk zijn. 

Groen Drimmelen (VP/D66) streeft naar een compact winkelgebied, toegankelijk voor iedereen en met behoud van groen, zoals de prachtige bomenrijen in de Marktstraat. Het Molenplein en de zone naast de kerk verdienen een complete “make-over” om ook daar voor de toekomst mogelijkheden te bieden. In het plan willen wij dat de fietser en voetganger centraal staan. Alle onderzoeken wijzen uit dat dit op de kruising waar nu nog verkeerslichten staan, kan met een minirotonde. Veilig, waarbij de kwetsbare verkeersdeelnemers leidend zijn! Ook zijn wij er van overtuigd dat dit de meest veilige, toekomstvaste en dus duurzame oplossing is. Dit valt of staat echter met de inrichting van de minirotonde. Daarvoor hebben wij een motie ingediend, die is aangenomen. Op die manier houdt het college bij de verdere uitvoering rekening met zaken als veilige oversteek, ruimte voor fietser en voetganger, snelheidsremmende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer en het uiterlijk van de rotonde. De kruising moet immers uitnodigen om niet hard te rijden. Wij zullen het college volgen in de uitvoering! Meer weten over Groen Drimmelen (VP/D66) of meepraten over dit of andere onderwerpen die u bezighouden? Kijk op www.groendrimmelen.nl of benader een van onze raadsleden, Jürgen Vissers, Miriam Tiekstra en Leo Mol. Gegevens staan ook in de gemeentegids. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal