Groen Drimmelen (VP/D66) blij met regionale afspraken energietransitie

Duidelijkheid over de opgave voor Drimmelen door RES2030

In de raadsvergadering wordt deze week de Regionale Energie Strategie (RES2030) besproken, een regionaal voorstel om tot 2030 bijna de helft van alle gebruikte elektriciteit en warmte voor de gebouwde omgeving duurzaam op te gaan wekken. Dit is de eerste grote stap naar een echt duurzame toekomst waarin alle energie in de vorm van elektriciteit en warmte 100% duurzaam en CO2-neutraal zal worden opgewekt. 
In de praktijk betekent de RES2030 voor Drimmelen dat we naast alles wat we al doen of al hebben afgesproken met elkaar, zoals het plaatsen van acht windmolens langs de A16, nog 26GWh stroom extra op gaan wekken door zonnepanelen op daken te plaatsen. Dat komt overeen met het stroomverbruik van zo’n 8500 woningen en is dus heel veel energie. Daarvoor zal het grootste deel van de geschikte daken van huizen en bedrijven moeten worden voorzien van zonnepanelen. 
De gemeente gaat zich samen met ondernemers inzetten om op de grote daken in onze gemeente zoveel mogelijk energie op te wekken. Ook onze inwoners dragen bij aan de doelstellingen als ze zonnepanelen op hun dak plaatsen, hun huis isoleren of op andere manieren energie besparen. Groen Drimmelen (VP/D66) wil daarom ook iedereen oproepen mee te denken over manieren waarop we energie in de vorm van elektriciteit en warmte kunnen besparen of duurzaam kunnen gaan opwekken. 
Overigens is deze RES2030 zoals gezegd de eerste fase in de totale verduurzaming van onze samenleving. We hebben in Drimmelen afgesproken dat we in 2040 volledig duurzaam willen zijn, dus 100% CO2-neutraal, of nog liever 100% energieneutraal zoals Groen Drimmelen (VP/D66) adviseert. Dat is een nog veel grotere uitdaging waar wij als partij de komende jaren ons volledig voor zullen inzetten. Wij vragen wel blijvend aandacht voor het inzetten van echt duurzame oplossingen. Transitiebrandstoffen zoals biomassa willen we zo min mogelijk en alleen kortstondig inzetten tijdens de overgang naar echte duurzaamheid. 
Gelukkig ziet vrijwel iedereen de noodzaak van een totale verduurzaming van onze maatschappij. Het is nu dus een kwestie van starten met projecten die deze energietransitie gaan vormgeven. Wat Groen Drimmelen (VP/D66) betreft moet dit altijd samen met onze inwoners en ondernemers, want alleen met zijn allen kunnen we de wenselijkheid van bepaalde oplossingen bespreken en de benodigde resultaten behalen. Heeft u goede ideeën of vragen over de energietransitie, of over andere onderwerpen, dan kunt u via onze website (www.groendrimmelen.nl) of ons e-mailadres (info@groendrimmelen.nl) contact met onze fractie opnemen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal