Groen Drimmelen (VP/D66) blij met coalitieakkoord

 Het meest duurzame en groene akkoord ooit in Drimmelen

 De drie coalitiepartijen hebben met het nieuwe akkoord duurzaamheid in alle programma’s laten terugkomen. De ambities op het gebied van natuur, biodiversiteit, duurzaamheid, afvalbeleid en energie zijn voor Groen Drimmelen (VP/D66) reden om trots te zijn op onze inbreng en de gemaakte afspraken. Met het nieuwe akkoord kan de weg naar een energie neutraal Drimmelen in 2040 worden ingezet.

  Inhoud coalitieakkoord en speerpunten 
Naast duurzaamheid zijn veel van onze andere speerpunten opgenomen in het nieuwe akkoord. Zo gaan we bijvoorbeeld inwoners, bedrijven en verenigingen beter betrekken bij besluitvorming en zorgen we voor betere communicatie door de gemeente. We bieden gelijke kansen voor iedereen op het gebied van onderwijs, taal, en gezondheid en zorgen voor een sociaal en eerlijk armoedebeleid. Het beheer van de openbare ruimte gaan we verbeteren, we investeren in burger -en overheidsparticipatie en dorpsgericht werken. Wegen maken we veiliger, centrumplannen -en routes worden ontwikkeld en vrachtwagens worden geweerd uit de kernen. Er zijn nog veel meer belangrijke punten uit het programma van Groen Drimmelen (VP/D66) opgenomen, te veel om hier allemaal op te noemen.
 
Raadsfractie en wethouder
 De raadsfractie van Groen Drimmelen (VP/D66) is na de collegevorming ook weer compleet. Miriam Tiekstra, Hans Kuijpers en Leo Mol (fractievoorzitter) zijn de raadsleden. Alle drie deze raadsleden hebben al jaren ervaring in de gemeentepolitiek, als raadslid en/of wethouder. Daarnaast zijn er vier nieuwe burgerleden benoemd: Robert van de Corput, Ellen Verhaard, Tim Eestermans en Roxanne Heijmans. Jürgen Vissers is de komende periode de wethouder voor Groen Drimmelen (VP/D66). Jürgen is de afgelopen twaalf jaar raadslid geweest voor de partij waarvan hij de laatste acht jaar ook fractievoorzitter was. Met deze mensen en het nieuwe coalitieakkoord gaan wij vol vertrouwen de komende periode in. Kijk voor meer informatie en onze contactgegevens op www.drimmelen.nl. 

op de foto Fractievoorzitter Leo Mol en wethouder Jürgen Vissers

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal