Groen Drimmelen (VP/D66) bespreekt de toekomst van de zwembaden

Interessante discussie tijdens de ledenbijeenkomst

Ieder najaar bespreekt Groen Drimmelen (VP/D66) tijdens de ledenvergadering een bepaald thema. Dit jaar hebben we als thema de toekomst van onze zwembaden gekozen. Wij willen voorbereid zijn op de beslissing die snel genomen moet worden over het contract van de baden (Puzzelbad Terheijden en Randoet Made) na 2018. 

Voor het gesprek hadden we o.a. locatiemanager Janneke Fransen en de beide voormannen van de Stichting Vrienden van het Puzzelbad, René Schokker en Marcel Maan, uitgenodigd. Zij vertelden ons hun plannen voor de komende jaren, de grote verschillen tussen de zwembaden, maar ook over de zorgen die er heersen over het onderhoud. Deze zorgen maken ons duidelijk dat de discussie over de toekomst van de baden al in 2016 gevoerd zal moeten worden. Dit kan niet wachten tot 2018. Zo zullen er in Terheijden snel nieuwe kleedkamers en douches gemaakt moeten worden door de sloop van de gymzaal. In Made is het de vraag hoe lang de technische installatie het nog volhoudt en of deze het zwembad dit jaar nog wel van warm water kan voorzien. 

De komende periode zal binnen onze partij nog met regelmaat over dit onderwerp worden gesproken. Wilt u meepraten? Dat kan. U bent altijd welkom bij de vergaderingen van onze fractie één keer in de 14 dagen op dinsdagavond in het gemeentehuis in Made. Meer weten over de partij: bezoek onze website www.groendrimmelen.nl of onze facebookpagina. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal