Groen Drimmelen (VP/D66): begroting 2021 realistisch en duurzaam

Onderwijs, jeugd en duurzaamheid blijven centraal staan

Financiën onder controle

In deze uitdagende tijd waarin ook gemeenten het financieel lastig hebben, is in Drimmelen een realistische begroting opgesteld. Op weg naar een duurzamere, groenere en energieneutrale gemeente. Onderwijs en jeugd blijven centraal staan en wij willen dat iedereen mee kan doen. De totale gemeentelijke lasten voor inwoners blijven daarbij vrijwel gelijk, een heel mooi resultaat waar we als partij trots op zijn. 

 

Keuzes maken

Het college heeft samen met de gemeentelijke organisatie gezorgd voor een meerjarig sluitende begroting, waarin de kaders van de raad zijn verwerkt. Vrijwel de gehele raad had eerder al aangegeven dat we in 2021 en misschien ook de jaren daarna minder nieuw beleid kunnen uitvoeren dan we zouden willen. We moeten dus goed kijken naar wat echt nodig is. Zaken die wel belangrijk zijn maar uitgesteld kunnen worden, zijn nogmaals besproken en waar nodig even gepauzeerd of op een andere manier opgepakt. 

 

Duurzaam en sociaal

Dat betekent niet dat de dienstverlening vanuit de gemeente minder zal worden: alle belangrijke zaken gaan gewoon door en worden verbeterd. Groen Drimmelen (VP/D66) is vooral blij dat de gemeenteraad en het college de belangrijke opdracht die we hebben op het gebied van duurzaamheid, energie en groen onderschrijven door deze in de begroting op te nemen. Ook het sociaal beleid, waaronder het armoedebeleid en de zorg voor onze jeugd, is in de nieuwe begroting stevig geborgd. Inwoners die dat nodig hebben, blijven we dus ondersteunen. Daarnaast blijft onderwijs topprioriteit.

 

Groen Drimmelen (VP/D66) is erg tevreden met de begroting voor 2021. We hebben vertrouwen in de toekomst en gaan ook volgend jaar verder met onze inzet voor goed sociaal beleid, goed onderwijs en aandacht voor klimaat, milieu, energie en groen. 

 

Meepraten over de toekomst? Neem contact op met Groen Drimmelen (VP/D66) via info@groendrimmelen.nl.

 

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal