Groen Drimmelen (VP/D66) Akkoord met woningbouwplan MADE – OOST.

AANDEEL BETAALBARE WONINGEN GEHANDHAAFD

Met het vaststellen van het bestemmingsplan Made-Oost kan het tweede grote bouwproject in Made van start. Groen Drimmelen (VP/D66) is gelukkig met dit plan, omdat het een bijdrage levert aan het wegwerken van een achterstand die het afgelopen decennium is opgelopen.

Bouwen voor onze jongeren

Met dit tweede grote bouwplan zorgen we er voor dat Drimmelen in de toekomst een echte woongemeente wordt. Bovendien hebben we hiermee weer de kans om inwoners, die eerder uit de gemeente vertrokken, terug te laten keren. De “run” op de goedkoopste woningen in het plan Prinsenpolder toont aan dat er grote behoefte is aan dergelijke woningen. Het biedt jongeren die ons dorp wel moesten verlaten de kans terug te keren naar de plaats waar zij zich het liefst vestigen. Met het plan Made-Oost hebben we dus een grote kans om echt iets te doen om de gemeente Drimmelen vitaal te houden nu en in de toekomst.
 
Betaalbare woningen

Bij de vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan was Groen Drimmelen (VP/D66) heel kritisch geweest over het aantal goedkopere woningen in dit plan. Er wordt immers weer niet voldaan aan de uitgangspunten zoals gesteld in de woonvisie. Groen Drimmelen (VP/;D66) stond daarin alleen. De gemeente heeft op basis van dit plan verwachtingen bij de ontwikkelaars gewekt. Daarom heeft Groen Drimmelen (VP/D66) ook niet gepleit om het hele bestemmingsplan nu alsnog over te doen. Wij vinden dat een kwestie van behoorlijk bestuur.

Groen Drimmelen (VP/D66) heeft het college gevraagd welke type woningen tegen welke prijzen er uiteindelijk in dit plan komen, zodat we zeker weten dat hierover geen misverstanden meer kunnen bestaan. Groen Drimmelen (VP/D66) is tevreden over het antwoord van het college. De in het plan opgenomen betaalbare en goedkopere woningen zijn in drie categorieën verdeeld. In de eerste plaats komen er woningen volgens het vastgestelde startersbeleid. De tweede categorie woningen wordt gebouwd tegen prijzen van minder dan € 200.000. Tenslotte komen er doorstroomwoningen met een prijs op het niveau van de oude grens Nationale Hypotheek Garantie.  

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal