Groen Drimmelen vindt vergoeding voor Commissieleden overbodig

Op initiatief van de VVD-fractie in de gemeente Drimmelen wordt op 5 juni 2008 in de commissie ABM van de gemeente Drimmelen een voorstel besproken om ook commissieleden een vergoeding te geven. De suggestie van de VVD zou de gemeenschap jaarlijks ongeveer € 33.000,- gaan kosten.
 
Groen Drimmelen maakt andere keuzes. De drie commissieleden van Groen Drimmelen die voor deze vergoeding in aanmerking zouden komen, vinden een dergelijke vergoeding absoluut overbodig. Zeker in een tijd dat de gemeente de middelen hard nodig heeft voor allerlei andere zaken.
 
Wij maken andere keuzes! Veel zaken liggen te wachten op verdere uitvoering. Voor het jeugdbeleid zijn de komende jaren extra middelen nodig. Wij geven uw geld liever daar aan uit. Ook het armoedebeleid zal de komende jaren extra middelen vergen. Ook daar geven wij het geld van u liever aan uit. We hebben besloten chemische onkruidbestrijding af te schaffen. Dit vraagt ook extra geld. Wij geven de middelen die wij van u krijgen daar liever aan uit. Zo zijn er nog veel zaken die om de inzet van gemeenschapgelden vragen en die wij veel belangrijker vinden, dan het vullen van onze eigen portemonnaie.
 
De commissieleden van Groen Drimmelen zien hun werk als vrijwilligers werk. Boeiend en belangrijk voor de gemeenschap. Dit vrijwilligerswerk doen wij niet om er een financi?le vergoeding voor te krijgen.
 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal