Groen Drimmelen steunt de bibliotheken

In de commissie Inwonerszaken van 13 oktober
2004 lag het voorstel van wethouder J. van Meggelen, portefeuillehouder
bibliotheekwerk, op tafel om het begrotingstekort bij de bibliotheken weg te
werken door het laten vervallen van herinrichtingskosten, het inkrimpen van
de collectie en het terugdringen van de personele kosten.

Dit om de begroting 2005 sluitend te
krijgen i.p.v. het voorspelde tekort van 40.000 euro. Tijdens de
commissievergadering bleek al snel, dat de posten herinrichting en inkrimpen
collectie achterhaalde en gedateerde voorstellen waren. Deze waren al sinds
2003 door het bestuur van de bibliotheken zelfstandig en in eigen
verantwoordelijkheid doorgevoerd. Dit om de toen al opdoemende tekorten weg
te werken. Dat dit al een kwestie van ?pappen en nathouden? was, bleek wel
uit het begrotingstekort 2005. Volgens het bibliotheekbestuur kon dit tekort
worden weggewerkt door sluiting van de vestiging in Lage Zwaluwe. Dit was in
de ogen van de commissie inwonerszaken een stap te ver. Groen Drimmelen
bracht een tussenvoorstel aan de orde om het dreigende tekort aan te vullen.
Dat kon slechts rekenen op de steun van de oppositie waardoor het
bibliotheekbestuur op een andere manier het tekort maar moest weg werken.
Dat zal resulteren in een reductie van 20 tot 25 % van het aantal
openingsuren als gevolg van het bezuinigen op de personele kosten en dat
wilde Groen Drimmelen juist voorkomen.

Cor van Meel

Fractie Groen Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal