Groen Drimmelen positief over bouw Basisschool De Zonzeel Terheijden!

Inwoners denken mee tijdens informatieavond!

 

Woensdagavond 20 januari 2010 werd er een informatieavond georganiseerd over de stand van zaken met betrekking tot de bouw van de nieuwe Basisschool De Zonzeel in Terheijden. Een onderwerp waarover al ten minste 5 jaar wordt gesproken. De politiek was maar minimaal vertegenwoordigd, maar voor Groen Drimmelen (VP / D66) is dit onderwerp zo belangrijk dat we met een aantal personen aanwezig waren. In de aula van de huidige basisschool werden we door een aantal medewerkers met een kop koffie en een koek ontvangen. Omdat we iets te vroeg waren, was één van de leerkrachten bereid ons een rondleiding door de school te geven. Hiermee werd ons maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is dat er zo snel mogelijk een nieuwe Zonzeelschool gebouwd gaat worden!

 

Zoeken naar oplossingen

In de afgelopen maanden is er op de achtergrond heel hard gewerkt om voor allerlei zaken die door de bouw van de nieuwe school en de appartementen aandacht behoeven, een oplossing te vinden. Uit de presentatie bleek dat er ook echt naar oplossingen gezocht is en dat die (in de meeste gevallen) ook gevonden zijn. Aandacht voor het op korte termijn overgaan naar een tijdelijke huisvesting voor de leerlingen, voor de veiligheid rondom de school voor de leerlingen, voor parkeren, voor afstanden tot bestaande woningen, voor de plaats van de ingang van de appartementen in relatie tot de bergingen, voor de pleinfunctie van het Oranjeplein na de bouw en ga zo maar door.

 

Inwoners denken mee


Toch bleef er nog een aantal open eindjes over, waarover schoolbestuur en o.a. gemeente nog in overleg zijn. Vanuit de zaal werd ook meegedacht over o.a. de plaats van parkeerplaatsen, de ingang van de school in relatie tot het schoolplein, de inrichting van het Oranjeplein na realisatie van de nieuwbouw en de parkeersituatie in de Brabantstraat. Allemaal opmerkingen waarvoor Groen Drimmelen (VP / D66) begrip heeft en die absoluut moeten worden meegenomen in de verdere uitwerking van alle (vervolg)plannen. Wij hebben echter het gevoel dat men hier uit gaat komen, omdat iedereen het belang inziet van de bouw van de nieuwe school!

 

Voor Groen Drimmelen (VP/D66) is tijdens deze bijeenkomstavond gebleken dat de inwoners van de wijk Molenpolder het belang van de vervanging van de school inzien, en hiermee een teken geven te willen investeren voor de toekomst (onze kinderen).

 

Voor ons is het mooi om te zien dat het mogelijk is dat zowel de bevolking alsmede de gemeente voor elkaar een luisterend oor hebben en dat alle mening en ideeën meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van het plan.

 

Kortom een geslaagde avond.


Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal