Groen Drimmelen maakt giften 2009 bekend

Tijdens de algemene ledenvergadering
van 17 juni .l. heeft Groen Drimmelen besloten de volgende goede doelen in
aanmerking te laten komen voor de jaarlijkse donatie: Stichting kindertehuizen in Bulgarije, No
Kiddi
ng
, Stichting
Windvogel en
Friends4duchenne.

Stichting
kindertehuizen in Bulgarije

De stichting
steunt 5 kindertehuizen in de buurt van Sofia. In totaal verblijven hier 400
kinderen. Sinds de oprichting, juni 2005, tot en met december 2007 heeft de
stichting € 130.000,= naar de Non Gouvernentele Organisatie Tabitha Bulgaria
Foundation in Sofia overgemaakt. Dit geld is ten goede gekomen aa
n de
kindertehuizen in Bulgarije in de vorm van: renovaties, kleding, voeding en
medische begeleiding/nazorg.

Oud-Madenaar

Patrick Halters is al een groot
aantal jaren betrokken bij een veelheid van activiteiten rond kindertehuizen in
Bulgarije, reden voor Groen Drimmelen om de Stichting Kindertehuizen Bulgarije
dit jaar voor een donatie in aanmerking te laten komen. Meer informatie over de
activiteiten van deze stichting is te vinden op de website:
www.kindertehuizenbulgarije.nl
.

No Kidding

Groen Drimmelen heeft er voor gekozen dit jaar een gift aan een instelling
doen die zich bezighoudt met kindermishandeling een probleem dat in onze
maatschappij nog steeds een enorm probleem is en waardoor vele kinderen voor het
leven beschadigd worden. No Kidding is een netwerk tegen kindermishandeling. Meer informatie vindt u op www.no-kidding.nu.

No
Kidding komt voort uit de stichting Profit for the World’s Children (PWC), dat
is geïnspireerd door ‘Childworkers in Nepal'(CWIN) en geïnitieerd door Anna
Clowting in Nepal. Vanuit een gevoel van betrokkenheid en urgentie over de
situatie van kinderen wereldwijd is de Stichting in 1996 officieel opgericht in
Nederland. Nu acht jaar later is PWC uitgegroeid tot een organisatie met tien
medewerkers; allen vrouwen en moeders. De kracht van het werk van PWC is ‘geen
liefdadigheid maar verantwoordelijkheid’. Alleen de samenleving als geheel kan
zorg dragen voor de veiligheid van kinderen en hun mogelijkheden voor groei
waarborgen. In veel gevallen betekent dit een fundamentele verandering van
waarden, normen en wetten. Daarom zet PWC zich in voor structurele verbeteringen
in het leven van kinderen, door te werken aan bewustwording, te kloppen op
belangrijke deuren en door krachten te bundelen. Op de website: www.p-w-c.org
kunt u meer informatie over deze organisatie vinden.

Coöperatieve
vereniging Windvogel

De Windvogel is een windmolenvereniging met als doel
het opwekken van duurzame energie. Zij zoekt leden die dit streven ondersteunen.
Het lid worden kan d.m.v. het inleggen van een eenmalig bedrag. Dit is dan uw
aandeel in de coöperatieve vereniging; het bedrag vormt het risicodragende
kapitaal van de vereniging en kan dus niet altijd vanzelfsprekend worden
teruggevorderd bij beëindiging van het lidmaatschap.

Groen Drimmelen is een
voorstander van windenergie als vorm van duurzame energie. Daarom heeft Groen
Drimmelen besloten tot een eenmalige inleg. Zie voor meer informatie
www.windvogel.nl.

Friends4duchenne

Duchenne
is een spierziekte die uiteindelijk leidt tot een vroegtijdige dood van degene
die er aan lijden. Van 13 tot en met 16 september 2009 nemen een enkele inwoners
van onze gemeente deel aan de zwaarste mountainbike sponsortocht van het jaar.
Een tocht van

700
km
die in 7 dagen wordt afgelegd en door 4 landen zal
gaan. En dat alles met één doel; namelijk zoveel mogelijk geld ophalen voor
onderzoek naar een medicijn tegen de Duchenne. Het team Friends4duchenne
probeert een door deelname aan deze loodzware tocht een zo groot mogelijke
bijdrage voor dit onderzoek op te halen. Groen Drimmelen zou Groen Drimmelen
niet zijn als zij daar niet voor warm zou lopen en een deel van het voor giften
beschikbare budget hier aan zou willen besteden. Meer informatie op
www.duchenneheroes.nl.

Groen Drimmelen
(VP / D66) is een lokale progressieve partij, waarin de Vooruitstrevende Partij
uit de voormalige gemeente Terheijden en D66, afdeling Drimmelen zijn
samengegaan. Mensen met een achtergrond bij met name landelijke progressieve
partijen vinden onderdak bij Groen Drimmelen. Wilt u meer weten over Groen
Drimmelen? Bezoek dan onze website; u treft daar actueel nieuws en andere
informatie over onze partij: www.groendrimmelen.nl. Wilt u uw mening over
allerlei lokale zaken kwijt; een mailtje aan info@groendrimmelen.nl is
voldoende. U hoort altijd van ons. Wilt u een keer vergadering van onze fractie
bijwonen? Ook dat kan: neem contact op met een van onze raadsleden;

Hans
Kuijpers
(06 – 42 41 33 22), of Jürgen Vissers (0162 – 68 38
94).

GROEN DRIMMELEN
(VP / D66) GEWOON DOEN

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal