Groen Drimmelen kiest voor samenwerking

Op
3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tijd dus om weer een
verkiezingsprogramma op te stellen. In het concept schetsen we 5 ambities voor
2030, waarvan wij vinden dat we die als gemeente moeten nastreven. Groen
Drimmelen kiest voor de volgende vijf ambities:

 • Drimmelen wordt een
  energieneutrale gemeente;

 • Drimmelen kiest voor samenwerking,

 • Drimmelen wordt
  een echte woongemeente;

 • Drimmelen heeft betrokken en verantwoordelijke inwoners
  en

 • de vrijetijdseconomie is de economische pijler van de gemeente Drimmelen

Zoals u
vorige week ook al in het Carillon hebben kunnen lezen organiseert Groen
Drimmelen (VP / D66) op 11 november haar Algemene Ledenvergadering van het
najaar 2009. De ledenvergadering staat dit keer volledig in het teken van de
komende verkiezingen.

Op de agenda
staat de vaststelling het verkiezingsprogramma 2010 – 2014, de vaststelling van
de kandidatenlijst en de verkiezing van de lijsttrekker.

In ons
conceptprogramma kiez
en we onder andere voor verregaande samenwerking. De
hoeveelheid taken die de Gemeente moet uitvoeren kunnen we niet meer alleen
aan. We moeten daarom naar vormen van samenwerking met andere gemeenten.
Samenwerking, zonder dat onze zelfstandigheid in het geding komt. Dat geldt
niet alleen voor nieuwe taken maar ook voor bestaande taken. Wij worden als
Gemeente een maatje te klein om dit allemaal zelfstandig te kunnen blijven
uitvoeren. In het land zien we tal van voorbeelden van gemeenten die daar op
inspelen. Sommige gemeenten richten gezamenlijk een nieuw bedrijf op dat tal
van taken voor de Gemeenten uitvoert.

De Gemeente
wordt meer en meer de poort naar alle overheidsdiensten. Dit trekt een
behoorlijke wissel op de ambtelijke organisatie. Vanuit de Rijks- en
Provinciale overheid worden daarnaast steeds meer taken gedelegeerd naar
Gemeenten. De benodigde middelen worden daarbij niet verstrekt. Efficiëntie is
dus gevraagd. Om bovenstaande zaken te realiseren is het van belang dat
gemeenten hun krachten gaan bundelen. De Gemeente Drimmelen is te klein o
m op
alle werkterreinen voldoende expertise in huis te halen en dit betaalbaar te
houden. Door de vakkundigheid en kennis van verschillende gemeenten samen te
brengen kan de kwaliteit van dienstverlening naar de inwoners van de Gemeente
Drimmelen worden verbeterd.

De intergemeentelijke
samenwerking leidt niet alleen tot duurzame gevolgen voor de inwoners. Ook de
gemeenten en haar werknemers profiteren van deze samenwerking. Door deze
samenwerking is het mogelijk om medewerkers op specifieke beleidsterreinen bij
meerdere gemeenten in te zetten. Individuele gemeenten worden daarmee minder
kwetsbaar en de kwaliteit van de producten zal toenemen omdat gemeenten in
staat zijn hoger gekwalificeerde medewerkers aan zich te binden. Hierdoor zal
de behoefte aan externe inhuur afnemen, hetgeen een forse besparing kan
opleveren.

Wat zijn de
gevolgen voor de inwoners van de Gemeente Drimmelen? V
oor hen verandert er op
het eerste gezicht niets: de bereikbaarheid blijft hetzelfde. Er blijft een
loket in het huidige Gemeentehuis waar de Gemeente alle diensten blijft
aanbieden. Inwoners van de Gemeente Drimmelen kunnen hun vragen nog steeds via
dezelfde weg stellen. Wat men als verandering kan verwachten is een hoger
niveau van diensten.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal