Groen Drimmelen kiest lijsttrekker op 11 november


Op 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wie gaat de lijst van Groen Drimmelen (VP / D66) aanvoeren? Wie zijn er nog meer kandidaat voor deze partij? Waar staan deze kandidaten de komende periode voor? De Algemene ledenvergadering op 11 november a.s. gaat dit allemaal duidelijk maken.

Op 11 november a.s. organiseert Groen Drimmelen haar Algemene Ledenvergadering van het najaar 2009. Dit keer staat de ledenvergadering volledig in het teken van de komende verkiezingen.Op de agenda staat de vaststelling het verkiezingsprogramma 2010 – 2014, de vaststelling van de kandidatenlijst en de verkiezing van de lijsttrekker.

De algemene ledenvergadering is zoals gebruikelijk openbaar. Plaats van handeling is dit keer Het Trefpunt, Raadhuisplein 1A, 4921 ZJ Made. De vergadering begint ook dit keer om 19:30 uur.

Om deel te kunnen nemen aan de stemming over het programma, de kandidatenlijst en de lijsttrekker moet je lid zijn van Groen Drimmelen. Voor het samenstellen van de kandidatenlijst heeft Groen Drimmelen een commissie benoemd die een advies aan het bestuur heeft uitgebracht. Het advies wordt vervolgens aan de leden voorgelegd. Bij Groen Drimmelen (VP / D66) zijn het de leden die uiteindelijk de samenstelling van de kandidatenlijst bepalen en zo hoort het ook.

De kandidaten komen ook dit jaar weer uit alle kernen. Groen Drimmelen is uitgegroeid tot ene partij die gemeentebreed actieve leden heeft. Op onze kandidaten lijst kunt u dus mensen vinden uit Drimmelen, Wagenberg, Terheijden, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en Made. De ene kern is uiteraard beter vertegenwoordigd dan de andere. Wie aan de top van het klassement komt te staan, verraden we nog niet. Simpelweg omdat dat nog niet bekend is en omdat de leden daar eerst hun zegje over moeten doen.

Het conceptverkiezingsprogramma is nagenoeg klaar om aan de leden te worden voorgelegd. De basis is gelegd in een notitie die reeds aan de leden is toegestuurd. In deze notitie schetst de programmacommissie een visie op Drimmelen in 2030. Een vergezicht derhalve in plaats van een plan voor de komende vier jaar.

Groen Drimmelen is van mening dat je beleid alleen maar kunt voeren als je een visie op de verdere toekomst hebt. Als je daar een beeld van hebt weet je wat je moet en kunt doen om dat beeld te realiseren en wat je moet doen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. In dit document schetsen we 5 ambities voor 2030, waarvan wij vinden dat we die als gemeente moeten nastreven. Groen Drimmelen kiest voor de volgende vijf ambities: Drimmelen wordt een energieneutrale gemeente; Drimmelen kiest voor samenwerking, Drimmelen wordt een echte woongemeente; Drimmelen heeft betrokken en verantwoordelijke inwoners en de vrijetijdseconomie is de economische pijler van de gemeente Drimmelen.

Deze vijf ambities zijn in ons conceptprogramma verder uitgewerkt. Wilt u in het bezit komen van dit programma; stuur dan een bericht naar info@groendrimmelen.nl , het zal na de vaststelling op de ledenvergadering worden toegestuurd.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal