Groen Drimmelen investeert in welzijn ouderen

Samenwerking SWO en De Wijngaerd biedt basis voor toekomst
 
In de raadsvergadering van 29 mei jl. stond de mogelijke samenwerking tussen Stichting Welzijn Ouderen (SWO) en Stichting De Wijngaerd op de agenda. Enkele jaren geleden is vanuit de politiek de opdracht meegegeven aan de ?kleine? welzijnsinstellingen in de gemeente Drimmelen om alle mogelijkheden tot samenwerking te bekijken. Dit alles met het doel om de kwetsbaarheid van deze organisaties te verminderen. Eén van die instellingen, SWO, heeft diverse mogelijkheden onderzocht en is uiteindelijk tot de conclusie gekomen, dat samenwerking met en verhuizing naar Zorgcentrum De Wijngaerd de beste optie was.
 
Tijdens de commissievergadering van enkele weken geleden, waar het onderwerp voor de eerste keer besproken werd, leken bijna alle neuzen dezelfde richting op te staan. De samenwerking werd door een ieder gezien als een prima investering in de toekomst van het welzijnswerk voor ouderen in de Gemeente Drimmelen en het benodigde budget van structureel ruim € 10.000 werd door nagenoeg iedereen als vanzelfsprekend beschouwd. In de raadsvergadering bleek dat de stemming over het onderwerp toch nog spannend kon gaan worden.
 
SWO is voorbereid op toekomst
Argumenten dat een verhuizing niet noodzakelijk is, dat het concreet worden van de plannen op het Oranjeplein (de huidige locatie van SWO) nog jaren kan gaan duren en dat het college geen regie gevoerd heeft en wel heel gemakkelijk om extra budget vraagt aan de gemeenteraad werden uitgesproken. Volgens Groen Drimmelen argumenten die niet samenvatten waar het in deze nou echt om gaat. De ingezette vergrijzing en de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dwingt gemeenten ertoe om nog meer na te gaan denken over de invulling van het welzijnsbeleid voor ouderen. SWO moet voorbereid zijn op de toekomst om de steeds groter wordende groep ouderen te kunnen (blijven) bedienen. Het verminderen van de kwetsbaarheid van SWO door deze samenwerking en verhuizing is Groen Drimmelen voldoende duidelijk geworden in de gesprekken die we met betrokken partijen gevoerd hebben.
 
Verhuizing communiceren
Gelukkig dacht een meerderheid in de gemeenteraad er net zo over. Samen met PvdA, CDA en CAB stemde Groen Drimmelen voor het voorstel. Wel met de aantekening dat de verhuizing van Terheijden naar Made goed en intensief gecommuniceerd wordt. Hoewel SWO gaat verhuizen naar een andere kern, gaat er wat betreft de dienstverlening in alle kernen niets veranderen als het aan Groen Drimmelen ligt!
 
De samenwerking biedt een stevige basis voor de toekomst van het welzijnswerk voor ouderen in de gemeente Drimmelen. Investeren in welzijn, betekent besparen op de kosten voor zorg in de toekomst en daar staat Groen Drimmelen voor.
 
J?rgen Vissers
Groen Drimmelen (VP / D66)

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal