Groen Drimmelen in Hooge en Lage Zwaluwe

Het was ijzig koud afgelopen zaterdag. Begrijpelijk dat de meeste mensen dan zo veel mogelijk binnen blijven. Maar als je campagne wilt voeren voor de aanstaande verkiezingen is dat natuurlijk jammer. Juist de gesprekken met de inwoners geven je een goed beeld van wat er speelt. Toch hebben we vooral in Lage Zwaluwe een aantal mensen gesproken die voor de boodschappen de kou trotseerden.

Voor de tweede keer deze campagnetrokken we er met de bakfiets op uit. Na de verkiezingen in 1999 en 2002 is dit al de derde keer dat wij de bakfiets inzetten tijdens onze campagne. Het werd gewaardeerd dat we er ondanks de kou toch op uit trokken.

Lage Zwaluwenaar is tevreden

De mensen in Lage Zwaluwe zijn best tevreden met hun dorp. Enerzijds hoeven de veranderingen aan de haven, bij het voetbalveld en in Lage Zwaluwe-West niet zonodig. ?Laat het maar zoals het is. Het is hier nu lekker rustig en voorzieningen hebben we genoeg?, vertelde een man ons. Maar aan de andere kant is er wel vraag naar nieuwe woningen. En ook in Lage Zwaluwe is de behoefte groot aan seniorenwoningen en ruimtes voor starters. Er vertrekken teveel jongelui. Het plan om veel woningen in het kader van de regeling ?ruimte voor ruimte? te bouwen wordt niet even enthousiast ontvangen. ?Bouwen voor de gewone mensen is beter op zijn plaats dan van die kasten van huizen.?

Groenonderhoud wordt slechter

Maar de meest gehoorde opmerking is toch het groen. Het onderhoud er van laten te wensen over. De laatste jaren is het groenonderhoud achteruit gegaan. Speelplaatsen voor kinderen wordt ook regelmatig genoemd. Ook dat is minder geworden de laatste tijd.

Nieuwsgierig naar Groen Drimmelen

Opvallend was de nieuwsgierigheid naar Groen Drimmelen. ?s dat nou echt alleen maar een milieu-partij??, werd ons door een kritische mevrouw gevraagd. Nou nee. Het milieu is een belangrijk item voor ons maar er zijn andere onderwerpen die we minstens zo belangrijk vinden. In de komende week wordt onze verkiezingskrant verspreid. Daarin kunt u lezen waar wij voor staan.

Onze achterban bevindt zich vooral onder ?linkse? kiezers. Dus mensen die landelijk stemmen op D66, PvdA, Groen Links en SP. De ledenlijst vormt zich daar een afspiegeling van. Groen Drimmelen bundelt de krachten en idee?n van die partijen maar is vooral lokaal gericht en erg van het gewoon doen. Gewoon doen kun je op 2 manieren uitleggen en die passen allebei bij Groen Drimmelen.

Hooge Zwaluwe mist een winkel

?s Middags trokken wij naar Hooge Zwaluwe. Een zaterdagmiddag is toch een tijd voor veel huishoudens om boodschappen te doen. Dan merk je pas goed wat het voor Hooge Zwalue betekent dat er geen enkele winkel meer is. Het dorp leek wel uitgestorven maar dat komt

natuurlijk voor een belangrijk deel doordat iedereen buiten het dorp boodschappen doet. Zo troffen we enkele Hooge Zwaluwnaren in Lage Zwaluwe bij de supermarkt en 2 weken geleden in Wagenberg. De brede school met mogelijk een kleine winkelvoorziening zou een weldaad voor het dorp zijn.

Wat Groen Drimmelen betreft moet dat maar zo snel mogelijk gebeuren.

GEWOON DOEN!

Hans Kuijpers

Groen Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal