Groen Drimmelen in gesprek over Dierenwelzijn

De gemeente Drimmelen koestert haar
groen – blauwe karakter. In het groene deel van onze gemeente wordt veel ruimte
gereserveerd voor de agrarische sector. Wie aan de agrarische sector denkt,
denkt aan veehouderij in vele vormen. Bij veehouderij denken wij als Groen
Drimmelen (VP/D66) ook aan het welzijn van deze dieren. Een onderwerp derhalve
waar Groen Drimmelen (VP/D66)
 graag over
in gesprek gaat met diverse groeperingen.

 

Op
do
nderdag 19 maart houdt Groen Drimmelen (VP/D66)  weer een algemene ledenvergadering. Plaats van
handeling is ditmaal Plexat in Wagenberg.

De
ledenver
gadering begint om 19:30 uur.  De
ledenvergadering zal voor de pauze in het teken s
taan van de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Na de pauze gaa
n we over tot de behandeling van een thema.

Iedere
ledenvergadering willen wij een thema behandelen. Dit keer is het onderwerp DIERENWELZIJN. Voor het bespreken van
dit onderwerp hebben we vertegenwoordigers van diverse organisaties
uitgenodigd. Zo verwachten wij vertegenwoordigers van de Dierenbescherming, de
Vogelbescherming, de ZLTO, de Agrarische Natuurvereniging, de Madese
Natuurvrienden, de Wildbeheereenheid en de Dierenartsenpraktijk Tussen Mark en
Amer. Hebt u geen uitnodiging gekregen en u wilt ook over d
it onderwerp
meeprate
n? Iedereen is van harte welkom, zowel tijdens de ledenvergadering als
bij de discussie over dierenwelzijn, die om 20:30 uur zal beginnen.

Groen
Drimmelen (VP/D66)  wil het onderwerp
dierenwelzijn vanuit verschillende invalshoeken belichten. Enerzijds vanuit de
hoek van de mensen die het beschermen van dieren hoog in het vaandel hebben
staan en anderzijds vanuit de hoek van mensen die met het houden van dieren hun
brood moeten verdienen. De discussie moet onze partij aangrijpingspunten
opleveren voor een op te stellen nota over Dierenwelzijn in de gemeente
Drimmelen.

GROEN DRIMMELEN

GEWOON DOEN

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal