Groen Drimmelen gaat duurzaam de verkiezingen in

Groen Drimmelen (VP/D66) bereidt zich voor op de
komende gemeenteraadsverkiezingen. Centraal thema voor deze verkiezingen zal
voor Groen Drimmelen (VP/D66) duurzaamheid zijn. Duurzaamheid was op 17 juni dan
ook het thema tijdens de goed bezochte tweede openbare ledenvergadering van
Groen Drimmelen van dit jaar.

 

Vier
sprekers waren uitgenodigd om de leden te vertellen over duurzaamheid en welke
rol de gemeente zou kunnen spelen. Oud-wethouder van de gemeente Werkendam en
medewerker bij de Milieudienst van de Regio Breda, Sjaan van den Heuvel, maakte
duidelijk dat de gemeente Drimmelen al op de goede weg is. In een zeer wervend
betoog vertelde hij wat er op dit moment in de regio zoal gebeurt en wat er
zoal moet gebeuren. Zijn boodschap was dat duurzaamheid een werk- en denkwijze
is waarbij we de problemen van hier en nu niet doorschuiven naar andere
plaatsen op onze planeet of n
aar komende generaties. Tevens gaf hij zijn
top-tien van zaken die de komende jaren hoog op de agenda moeten blijven of
komen te staan. Johan Eggermond van de ZLTO, afdeling tuinbouw, vertelde
uitgebreid hoe de toekomst van de glastuinbouw er uit komt te zien. De
glastuinbouw doet ontzettend veel aan duurzaamheid. Daarmee gaf Johan een lesje
in voorbeeldgedrag voor de gemeente. De glastuinbouw zou nog wel meer willen
doen, maar dan moeten er beperkingen worden weggenomen. Wellicht dat dit een
aandachtspunt is voor de komende jaren. Vervolgens gaf

Kees Kwaaitaal als
vertegenwoordiger van Bouwend Nederland aan waar de bouwsector momenteel op het
gebied van duurzaamheid mee bezig is. Een van de belangrijkste punten in zijn
b
etoog was het gebrek aan aandacht voor de energielabeling aan gebouwen. Als
twee vergelijkbare panden te koop staan, waarvan het ene pand een beter
energielabel heeft, maar het andere pand is goedkoper, wordt het goedkopere
pand toch sneller verkocht en dat terwijl het duurdere pand waarschijnlijk op
termijn goedkoper is, door lagere energielasten. Verder zou de overheid het
goede voorbeeld kunnen geven door alle gebouwen die zij beheert aan een scan te
onderwerpen en vervolgens te zorgen voor duurzame verbetering. Verder gaf Kees
aan dat de lokale overheid in zijn planvorming en in zijn communicatie veel
meer nadruk moet leggen op duurzaamheid. Een ander punt waar hij op wees was de
rol die het loket van bouwen en wonen zou kunnen spelen bij het beoordelen en
adviseren van (ver)bouwplannen die bij de gemeente worden voorgelegd.
Vervolgens was de beurt aan  Christiaan
Gommer
en van Goed Wonen om duidelijk te maken waar de woningcorporaties mee
bezig zijn. Zij willen dolgraag werken aan duurzaamheid in de nieuwbouw. Zorgen
voor een goede energiebalans dat is van belang. Maak de woningen in ieder geval
geschikt voor nieuwe mogelijkheden. Een probleem waar men tegen aan loopt is
dat de stichtingskosten van woningen hierdoor hoger worden, waardoor deze qua
huurprijs minder aantrekkelijk zijn, terwijl de voordelen, als gevolg van
lagere energiekosten moeilijk inzichtelijk te maken zijn.

 

Het
was weer een interessante en leerzame avond voor alle aanwezigen. De zaken die
werden besproken zullen een plaats krijgen in het verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

 

GROEN DRIMMELEN

(VP / D66)

GEWOON DOEN

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal