Groen Drimmelen en het Puzzelbad in Terheijden.

In 1997 is
door de gemeenteraad de beslissing genomen het Puzzelbad in Terheijden nog 5
jaar open te houden. Thans is er een 
?toekomstvisie? in voorbereiding waarbij als uitgangspunt geldt om beide
zwembaden open te houden. De fractie van Groen Drimmelen vindt het dan ook
ongehoord dat de discussie over de zwembaden weer voor een half jaar wordt
uitgesteld ;

terwijl het
voorstel van Sportfondsen al enkele maanden bij het College ligt.

Uitspraken
van de nieuwe coalitie hebben in Terheijden weer veel onrust veroorzaakt over
het wel of niet open blijven van het Puzzelbad ?. en terecht !!

 

Onze partij
is nog steeds van mening dat het Puzzelbad in Terhijden in een grote behoefte
voorziet ; het bad is een echt familiebad, waarin gezinnen met kinderen naar
hartelust gebruik van maken.  Daarnaast
heeft het bad een sociale functie voor de Terheijdense jeugd , hetgeen een
belangrijke rol speelt in het lokaal jeugdbeleid.

 

Groen
Drimmelen vindt dan ook dat het huidige College snel actie moet ondernemen daar
in 2003 de ontheffing van de Provincie ten aanzien van de milieueisen voor het
bad ten einde loopt en er dus dit jaar beslissingen genomen moeten worden.Onze
fractie zal er alles aan doen om het Puzzelbad open te houden en heeft daar ook
geld voor over ; leefbaarheid en het welzijn van de mensen in de dorpen heeft
bij ons een hoge prioriteit.

De fractie van Groen
Drimmelen,

Cor
van Meel.

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal