Groen Drimmelen en de zwembaden.

De kogel is door de kerk ; wethouder van Meggelen is er in
geslaagd overeenstemming te bereiken met Sportfondsen Nederland over een
10-jarig contract aangaande de exploitatie van zowel de Randoet als ?t
Puzzelbad.

Ten opzichte van het eeste voorstel van Sportfondsen heeft
het College een bezuiniging bedongen van 100.000 euro op de exploitatielasten
van de beide zwembaden.

 

Maar de vraag is dan : wat moet de gemeente daarvoor
inleveren ??


Op de eerste plaats onze opgebouwde onderhouds- en
egalisatiefondsen van tesamen 51.500 euro en een eenmalige bijdrage van 100.000
euro voor achterstallig onderhoud .Dit laatste bedrag hoopt de gemeente terug
te verdienen door een gedeelte van de ligweide van ?t Puzzelbad te verkopen als
bouwgrond.


Op de tweede plaats is er natuurlijk een verlies aan dienstverlening
naar de gebruikers, t.w.

  het sluiten van de
ijsbaan op de Randoet te Made

  het verkleinen van
de ligweide van ?t Puzzelbad

  het verminderen van
het aantal openingsuren  en

  het verhogen van de
tarieven van ?t Puzzelbad.

 

De fractie van Groen Drimmelen heeft tijdens de
commissievergadering hierover kritische vragen gesteld en daarbij tevens gevraagd of de
gemeente c.q. de raad nog zeggenschap heeft t.a.v. bovengenoemde punten.

Het antwoord van het College was dat Sportfondsen volledige
ondernemersvrijheid krijgt in de overeenkomst 
en dat het gemeentebestuur niet meer in het bestuur van Sportfondsen is
vertegenwoordigd. Dit betekent in de toekomst een minimale invloed van de
gemeente ?n de gebruikers van het zwembad op de randvoorwaarden bij het gebruik van de
beide zwembaden.

 

Daarom heeft Groen Drimmelen gepleit voor de oprichting van
een gebruikers-platform in beide zwembaden om in overleg te blijven met de
exploitant. In Terheijden is daarin al voorzien door de onlangs
opgerichte vereniging ?Vrienden van ?t Puzzelbad?. Op deze manier kan overleg met Sportfondsen bijdragen aan
een optimaal zwemplezier in onze beide zwembaden.

Fractie
Groen Drimmelen

Cor
van Meel.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal