Groen Drimmelen blij met uitgangspunten M.E.R. Zuiderklip

Er was een uitspraak van de Raad van
State voor nodig, maar het komt er dan uiteindelijk toch van. Er wordt
eindelijk een onderzoek gedaan naar de effecten op het milieu als gevolg van aanpassingen
aan de Zuiderklip. Volgens deskundigen van de provincie en haar adviseurs was
dit indertijd niet nodig. De gemeente moest maar gewoon een bestemmingsplan
vaststellen, waar het dat eigenlijk niet wilde, juist vanwege het ontbreken van
zicht op de milieueffecten.

 

Donderdag
10 september was voor de gemeente Drimmelen een memorabele dag. De gemeenteraad
stemde unaniem in met de richtlijnen voor het opstellen van een milieu effect
rap
portage nodig vanwege de wens om een nieuw bestemmingsplan op te stellen
voor de Zuiderklip. Het eerder opgestelde bestemmingsplan werd door de Raad van
State vernietigd juist omdat er geen onderzoek naar de gevolgen voor het milieu
was gedaan. Desondanks werd er de afgelopen periode voortvarend aan de
realisatie van de zaken die in het vernietigde bestemmingsplan waren opgenomen
gewerkt. Fase 1 van de maatregelen werd afgelopen najaar, ondanks protesten van
de gemeenteraad, afger
ond met het doorsteken van een van de dijken, waardoor de
polder is volgelopen.

De
nu opgestelde richtlijnen
moeten er voor zorgen dat in beeld wordt gebracht
welke oplossing de voor het milieu meest aantrekkelijke uitkomst heeft. Hierbij
moet in het onderzoek ook gekeken worden naar de situatie zoals die was voordat
de eerste fase werd uitgevoerd.

Groen Drimmelen is uiteraard bijzonder nieuwsgierig
naar de uitkomsten van het onderzoek, maar we hopen dat er in het verleden geen
besluiten zijn genomen die tot onherstelbare schade heeft geleid.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal