Groen Drimmelen bezoekt Zuiderklip

Twee keer per jaar
organiseert het bestuur van Groen Drimmelen een uitstapje voor haar leden.
Afgelopen zaterdag trokken we met een groep van ongeveer 25 leden met de
fluisterboot vanuit Hank naar de Zuiderklip. Het omstreden project in het kader
van ruimte voor de rivier in de Biesbosch.

 

Niet
iedereen is gelukkig met de ontwikk
elingen rond de Zuiderklip. De meningen
verschillen nogal over de effecten van de getroffen en nog te treffen maatregelen.
Ook binnen natuurvereniging
en lopen de meningen uiteen. De Madese
Natuurvrienden zijn mordicus tegen de in gang gezett
e ontwikkeling, terwijl de
stichting Behoud de Biesbosch daar prima mee kan leven.

Onder
protest van de gemeenteraad werd eind vorig jaar de dijk doorgestoken, waarmee
een onomkeerbaar proc
es van de eerste fase werd afgerond. Ook Groen Drimmelen
was tegenstander van deze stap. Het proces gaat echter verder, dus wilden we
met eigen ogen bekijken hoe één en ander er nu, bijna een jaar later, uit ziet.
Een mooi onderwerp dus voor een zinvol en leerzaam uitstapje.

Het
was mooi om te zien dat zo’n 25 leden intere
sse toonden voor deze tocht. Na een
kopje koffie stapten
we in de fluisterboot van Frans Peeters en voeren we naar
de eerste stop op de scheiding tussen de eerste fase en de voorgenomen tweede
fase. Daar was het verschil tussen beide gebieden goed te zien. Aan de ene kant
het verwilderende grasland en aan de andere kant het gebied waar de eerste fase
reeds was afgerond en waar de natuur een jaar de kans heeft gekregen zich te
ontwikkelen. De aanwezigen waren allen verrast door de snelheid waarmee het
gebied zich had ontwikkeld tot een prachtig ‘wetland’.

Vervolgens
z
ijn we verder gevaren naar de tweede stop, nabij de uitkijktoren. Vanuit de
uitkijktoren heb je een prachtig uitzicht over de hele Zuiderklip. Vanuit deze
uitkijkpost zijn we naar de Amaliahoeve gewandeld, alwaar onder genot van een
eenvoudige lunch nog wat informatie met vertegenwoordigers van de firma van der
Ven kon worden uitgewisseld.

Hierna
ging de tocht terug naar de Vissershang, alwaar we nog gezellig hebben
nageborreld en waar de banden tussen de leden nog een keer zijn aangehaald. De
conclusie van iedereen was:
Een
geslaagde, leerzame ledendag.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal