Gemengde gevoelens bij plan Prinsenpolder

Veel nieuwe woningen maar weinig voor de sociale doelgroepen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 november heeft de gemeenteraad opnieuw een belangrijke stap gezet bij een woningbouwplan voor onze gemeente. Met de vaststelling van het Bestemmingsplan Prinsenpolder is een volgende stap gezet om de woningproductie in onze gemeente weer op gang te brengen. Woningbouw die al vele jaren op slot leek te zitten. Toch heeft Groen Drimmelen (VP/D66) gemengde gevoelens bij dit plan. Immers er worden wel veel woningen gerealiseerd, maar het aantal woningen voor doelgroepen blijft opnieuw achter bij onze wensen.

Groen Drimmelen (VP/D66) vraagt bij woningbouw projecten al zo’n 10 jaar om aandacht voor voldoende sociale woningbouw. Woningbouw voor starters, voor ouderen en voor groepen met een smallere beurs. Het bestemmingsplan Prinsenpolder voorziet in de bouw van een behoorlijk aantal woningen. Ook is voorzien in de bouw van woningen voor onze doelgroepen. Het aantal woningen hiervoor in dit plan vindt Groen Drimmelen (VP/D66) eigenlijk te beperkt. Onze fractie heeft in de raadsvergadering dan ook nadrukkelijk aandacht voor dit onderdeel gevraagd. De toezegging van het college stemt ons dan ook tot enige tevredenheid. Groen Drimmelen (VP/D66) heeft tijdens de raadsvergadering wel alvast duidelijk gemaakt dat bij de behandeling van nog komende plannen, zoals Made – Oost, nadrukkelijk op het aantal woningen voor doelgroepen zal worden gekeken.

Een tweede punt van aandacht bij de bespreking van het plan Prinsenpolder was de verkeersafwikkeling. Gelukkig heeft het college toegezegd dat dit punt nadrukkelijk aandacht krijgt


 

 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal