Extra impuls van €40.000 voor vergroening schoolpleinen!

Gehele gemeenteraad omarmt initiatief van Groen Drimmelen (VP/D66)

Groen Drimmelen (VP/D66) vindt het belangrijk dat onze kinderen de liefde voor de natuur van jongs af aan meekrijgen. Groene schoolpleinen kunnen daaraan bijdragen en zijn daarnaast ook belangrijk voor gezondheid, milieueducatie, klimaatadaptie en het voorkomen van hittestress. Groen Drimmelen (VP/D66) omarmt en stimuleert initiatieven van scholen op dit punt. 

Onlangs bereikte ons het nieuws dat basisschool De Lage Weide een plan heeft ingediend bij de gemeente om een groen schoolplein te realiseren. De school zoekt voor de realisatie van dit plan naar slimme oplossingen voor de aanleg en de onderhoud van het plein en haalt zelf veel subsidies binnen. Daarmee zet basisschool De Lage Weide volgens ons een nieuwe norm weg als het gaat om het vergroenen van schoolpleinen. 

De eigen budgetten van onze scholen in combinatie met derdensubsidies zijn echter vaak onvoldoende als het gaat om het bereiken van die nieuwe norm. Ook het budget dat we hiervoor in het coalitieakkoord hadden opgenomen (namelijk eenmalig €5.000 in 2023 én eenmalig €5.000 in 2024) is onvoldoende toereikend om alle initiatieven te kunnen stimuleren. 

Afgelopen donderdag hebben wij daarom een voorstel ingediend om €40.000 extra beschikbaar te stellen voor het mogelijk maken van vergroening van alle schoolpleinen binnen onze gemeente. Daarmee kunnen we niet alleen nieuwe initiatieven stimuleren, maar ook basisscholen die eerder al maatregelen hebben genomen om hun schoolplein te vergroenen met terugwerkende kracht tegemoetkomen. Zij hebben daar namelijk niet altijd of slechts een kleine bijdrage vanuit de gemeente voor gekregen.

Dit voorstel werd door alle andere raadsfracties mee ingediend en daardoor ook aangenomen. We zijn trots op dit resultaat en vinden het fijn dat we op deze manier écht iets voor onze jeugd en het onderwijs kunnen betekenen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal