Even voorstellen: Hans Kuijpers

Raadslid en fractievoorzitter Groen Drimmelen

“Ik ben niet van de achterkamertjes”

Gepubliceerd op website gemeente Drimmelen en in Carillon nr. 32 (gemeente-pagina)

Hans KuijpersNa de gebeurtenissen in de vorige raadsperiode heb ik lang getwijfeld of ik echt raadslid wilde worden. Het beeld van de gemeente, het college en de raad was ronduit negatief. Maar als je echt iets wilt veranderen moet je niet langs de zijlijn blijven staan. Actief zelf meedoen is volgens mij de enige manier om te laten zien dat het wel anders kan. Er staan al genoeg stuurlui aan de kant. Vanaf april 2006 ben ik als raadslid begonnen.

Missie
Ik ben niet van de achterkamertjes. Alle beslissingen die we als gemeenteraad nemen moeten met goede argumenten onderbouwd zijn en in alle openheid worden genomen. Na 4 jaar raadslidmaatschap wil ik iedereen recht in de ogen kunnen kijken.
Op het gebied van betrokkenheid van inwoners, toerisme en woningbouw wil ik dat we in deze raadsperiode echte verbeteringen maken. Over 2 jaar hebben we een gemeente waar meer inwoners zich bewust inzetten voor een prettige woon- en werkomgeving. Dat gebeurt door een grotere betrokkenheid bij de leefbaarheid en ontwikkeling van de verschillende dorpen. De trots op het eigen dorp is flink toegenomen. Het bewust betrekken van inwoners bij alle ontwikkelingen is daarbij een belangrijke aanjager gebleken. De afgelopen 2 jaar hebben we daar al een goed begin mee  gemaakt. De wijkco?rdinator verzet veel en goed werk en betrekt zoveel mogelijk inwoners.
Economisch gezien is de toeristische sector stevig gegroeid. In 2010 is deze sector de belangrijkste peiler onder de plaatselijke economie. Dat is goed voor de werkgelegenheid en tegelijk is het een impuls geweest voor de ontwikkeling van ons buitengebied tot een ruimte waar natuur, recreatie en landbouw veel meer met elkaar optrekken. Ook op dit vlak hebben we inmiddels stappen gezet door het vaststellen van een concreet actieplan toerisme.
De woningbouw loopt nog steeds niet goed. We hebben plannen genoeg maar de daadkracht is onvoldoende. Afgelopen jaar hebben we geld beschikbaar gesteld voor meer ambtenaren hiervoor. Dat moet zich nu gaan uitbetalen met meer vaart in verschillende woningbouwprojecten. In 2009 en 2010 moeten er zeker 400 woningen worden gerealiseerd willen we de achterstand enigszins inlopen. Als we dit in 2010 kunnen vaststellen ben ik een tevreden raadslid.

Persoonlijk
Vanuit mijn woonkamer kijk ik op het nieuwe gemeentehuis. Ik woon aan de Hoefkensstraat met mijn vrouw. Mijn drie dochters studeren in Groningen, Amsterdam en Den Haag. In mijn vrije tijd speel ik tennis. Met Braobant Vrai nemen we ieder jaar deel aan de Carnavalsoptocht in Made. Via D66 ben ik in de politiek terechtgekomen. Als voorzitter van de plaatselijke D66-afdeling ben ik stevig betrokken geweest bij het samengaan met de VP uit Terheijden. Een kleine 10 jaar ben ik voorzitter/bestuurslid van de peuterspeelzaal in Made geweest. Een jaar nadat de 3 peuterspeelzalen van de nieuwe gemeente waren gefuseerd ben ik met dit werk gestopt.In het dagelijkse leven werk ik als marketing manager bij Interpolis in Tilburg.

Meer info: www.groendrimmelen.nl, reageren: jkuijpers@drimmelen.nl.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal