Duurzaamheid, de parel van Groen Drimmelen (VP/D66)

Groen Drimmelen (VP/D66) heeft duurzaamheid op veel plaatsen
in het verkiezingsprogramma 2014-2018 staan, net als in eerdere en alle nog
komende raadsperiodes. Duurzaamheid in onze gemeente betekent dat we allemaal
beseffen dat beleid dat we nu voeren, gevolgen heeft voor de toekomst. De
positieve resultaten van het beleid moeten niet alleen merkbaar zijn voor de
huidige generatie maar ook de volgende generatie moet er van kunnen profiteren,
op zowel materieel als immaterieel gebied. De negatieve effecten van het
huidige beleid mogen we echter niet doorschuiven naar de volgende generaties of
naar ons omliggende gebieden.

Op ons initiatief zijn in de afgelopen periode de nota
duurzaamheid en het daaruit voortgekomen beleidsplan tot stand gekomen. We
hebben ook gezorgd voor middelen om concrete zaken uit te voeren, te stimuleren
of faciliteren. Dit gaat om zaken als duurzaam inkopen, duurzaam wagenpark,
energiezuinige bedrijfsgebouwen, duurzaam toerisme, energieneutrale woningen,
zonnepanelen, windmolens, biodiversiteit en nog veel meer.

Duurzaamheid is daarmee een breder begrip dan men soms
denkt. Het gaat natuurlijk om het milieu, energie en andere ‘groene’ zaken maar
zeker zo belangrijk zijn de maatschappelijke en economische
duurzaamheidsprincipes; het gaat om mensen, de leefomgeving en onze lokale
economie. Zo zijn veel ondernemers bezig met maatschappelijk verantwoord
ondernemen, met respect voor de sociale kant binnen ecologische randvoorwaarden.
In de financiële wereld en het toerisme zijn vergelijkbare vormen van
duurzaamheid te vinden die steeds meer worden toegepast door kleine en grote
bedrijven.

Groen Drimmelen (VP/D66) ondersteunt al deze
initiatieven van harte, en vindt dat in alle raadsbesluiten duurzaamheid een
thema moet zijn. We zijn blij dat er in onze gemeente enorm goed wordt
samengewerkt op het gebied van duurzaamheid, de verdienste van onze wethouder
Marijke Vos. Wat belangrijk is, is dat iedereen zich bewust wordt van het
belang van duurzaamheid en het een vanzelfsprekend iets wordt. Helpt u ons mee
de komende periode verder te gaan met het intensiveren van de duurzaamheid in
onze mooie gemeente? 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal