Drimmelen gaat programma en kandidatenlijst vaststellen

Algemene ledenvergadering Groen Drimmelen (VP/D66)

Op woensdagavond 27 november a.s. houdt Groen Drimmelen (VP/D66) haar openbare ledenvergadering. Deze ledenvergadering wordt gehouden in café restaurant de Gouden Leeuw in Terheijden en begint om 20:00 uur. De ledenvegaderingen van Groen Drimmelen (VP/DF66) zijn openbaar. Ook niet leden zijn dus van harte welkom.

Deze ledenvergadering staat volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen, die op 19 maart 2014 worden gehouden. Het bestuur legt het partijprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aan de leden voor. Daarnaast zal de kandidatenlijst worden vastgesteld. 
Het programma borduurt voort op de weg die Groen Drimmelen (VP/D66) vier jaar geleden is ingeslagen. Op basis van een visie op de gemeente Drimmelen op de lange termijn, zijn de speerpunten voor de komende vier jaar geformuleerd. Naast duurzaamheid ligt de nadruk de komende vier jaar op de grote taken die de gemeente op het bordje krijgt gelegd; te weten jeugdzorg, de arbeid en de herzieningen in de AWBZ. Op deze gebieden zal nauw met andere gemeenten en met maatschappelijke organisatie worden samengewerkt. Verder wil Groen Drimmelen (VP/D66) dat onder andere meer aandacht besteed gaat worden aan: onderwijs, sport, vrijwilligerswerk en verkeersveiligheid.
De kandidaatstellingscommissie is er zoals gebruikelijk in geslaagd een representatieve kandidatenlijst te presenteren. Een lijst waar het bestuur best trots op is. De leden zullen deze ook vaststellen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal