DIFTAR-systeem: Bent U er tevreden over?

Aan
het e
ind van dit jaar vindt er een evaluatie plaats in de gemeenteraad van de
ervaring
en tot dan toe met het nieuwe systeem ophalen huisvuil en groenafval
via het zog
enaamde diftarsysteem. 

Volgens
de gemeente loopt het goed, de grijze bak b.v. wordt gemiddeld 1 x per maand
aan
geboden, hetgeen overeen komt met de verwachting.

Mij
bere
iken allerlei geluiden van zeer tevreden tot ontevreden.:

Om
maa
r iets te noemen:

Het aantal malen dat de grijze bak
aangeboden moet worden zou groter zijn dan de gemee
nte aangeeft.

 • De groene container ?s zomers wekelijks
  buiten zetten wordt veel te duur, bak is dan
  maar half vol, om stinken te
  voorkomen, wordt groen afval in de grijze bak gedeponeerd.  Milieubewuste mensen die daar moeite mee
  hebben, zouden graag 1 of 2  groene
  bakken  van 40 liter willen hebben,
  ervaring leert dat zij daar gen
  oeg aan hebben.

 • De bakken worden niet altijd op de aangegeven dag opgehaald.

 • De bakken worden slordig teruggezet, waardoor de trottoirs ?verstopt?
  raken.

 • Er wordt nog
  steeds vuilnis in zakken of los bij de containers gezet, dat vervolgens  (terecht) niet meegenomen wordt, geeft veel
  troep op straat.

 • Er zijn
  huishoudens die niets aanbieden en hun huisvuil meenemen naar ???? of
  wellicht dumpen
  in????., wat doet de gemeente daar aan?

 

De fractie zou erg blij
zijn om jouw/jullie ervaringen te 
vernemen, goed of slecht en in het laatste geval: wat gaat er niet goed
en misschien heb je/hebben jullie idee?n hoe het beter kan. 

Stuur s.v.p. je reactie
naar:

Cor van Meel,
fractiesecretariaat, Ganzenhof 5, 4921WB Made of naar het e-mailadres van de
fractie :
groendrimmelen@eudoramail.com.

 

Joke Haaze

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal