‘Dief van eigen portemonnee????

Vorige week heeft het college van B&W de
kadernota 2005 aan de gemeenteraad voorgelegd. In deze nota wordt melding
gemaakt van de financi?le tekorten voor 2005 en verder en van de wijze
waarop het college daarmee denkt om te gaan. Het betreft een voorzet van hun
kant, want het is het recht van de gemeenteraad om de kaders aan te geven
waarbinnen het college moet werken.
 
De gepresenteerde kadernota is helder en geeft
duidelijk aan hoe de gemeente ervoor staat. Via de pers al gemeld is dat we
€ 1,2 milj. gekort worden door het Rijk . Wat minder duidelijk soms naar
voren komt is het feit dat het Rijk ook een aantal taken van de gemeente
overneemt waardoor wij die bedragen uit de begroting kunnen schrappen. Het
uiteindelijk tekort voor 2005 komt dan op € 320.000.  Nog steeds een fors
bedrag maar klinkt een stuk vriendelijker vooral als je het overschot 2003
in gedachten neemt: € 480.000.
De bezuinigingsvoorstellen van het College zijn in
grote lijnen acceptabel. In ieder geval geen  nieuwe kortingen op de
sociaal-culturele infrastructuur.
 
Wat echter wel verbazing wekt is het feit dat het
College een inkomstenbron van € 120.000 tot € 175.000 (jaarlijks) pas in
2007 wil gaan gebruiken. De toeristenbelasting!
Een rapport heeft duidelijk aangetoond dat met
deze bedragen gerekend kan worden, afhankelijk van het tarief wat per
overnachting gevraagd gaat worden. Het college geeft als reden van de late
invoering de bestuurs(coalitie)afspraken die aan het begin van deze
?regeer?periode gemaakt zijn, hoewel de PvdA, MP en Gemeentebelangen
(coalitiepartijen) al eerder hebben aangegeven voorstander te zijn van
eerder invoeren van de toeristenbelasting.
 
Het is onbegrijpelijk en niet uit te leggen dat in
een tijd van tekorten je zo?n inkomstenbron op de plank laat liggen! Geld
waarmee je zowel investeringen in de toeristische/recreatieve sector kunt
doen als problemen in de sociaal-culturele hoek ( ouderenwerk, jeugdwerk,
minima) kunt aanpakken.
Groen Drimmelen zal in ieder geval bij de
discussie over de kadernota 2005 op donderdag 8 juli andere partijen
proberen te overtuigen dat invoering van toeristenbelasting m.i.v. 2005 meer
dan wenselijk is.
Wij willen geen dief van eigen portemonnee zijn.
 
Marijke Vos
Fractievoorzitter Groen Drimmelen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal