De zwakste schouders, de zwaarste lasten! Of andersom?

Begin
jaren zeventig werd Nederland geplaagd door economische malaise als gevolg van
de z.g. oliecrisis. Toen aan (PvdA)premier Joop den Uijl gevraagd werd hoe hij
dacht de problemen de baas te worden was zijn antwoord simpel:
?De sterkste
schouders zullen de zwaarste lasten moet dragen?. Jarenlang is dit principe nog
het uitgangspunt geweest in economisch moeilijke tijden.  In deze tijd lijkt het echter vergeten. De
regeringsmaatregelen om ons land uit het economisch slop te trekken treffen
vooral de zwakkeren zwaar. En ook de Drimmelse coalitie probeert de financi?le
problemen van de gemeente de baas te worden door te bezuinigen op allerlei
voorzieningen. Voorzieningen, waarbij vooral de minderbedeelden baat hebben.
Uitgangspunt lijkt te zijn geworden: de zwaarste lasten op de zwakste
schouders. De lokale partij Groen Drimmelen ziet dat nog steeds graag andersom.

 

Door Haagse maatregelen werden vorig jaar de premies voor
de ziekenfondsen bijna verdubbeld. Dit jaar werd er nog een schepje bovenop
gedaan. Het ziekenfondspakket dreigt danig uitgekleed te raken. Bovendien komt
er nog een behoorlijk eigen risico. Je zult maar tot de categorie behoren, die
wat vaker naar de dokter moet. Daarnaast worden de lonen de komende jaren
bevroren. Maar de mooie regelingen in het bedrijfsleven voor de topmensen (denk
aan Albert Heijn) laat de regering vrolijk ongemoeid.  Daarbij mogen de huurprijzen van huizen lekker
blijven stijgen, maar wordt wel op de huursubsidie beknibbeld. En zo zijn er
nog wel wat voorbeelden te bedenken. Natuurlijk, ook Groen Drimmelen beseft dat
er maatregelen nodig zijn om de huidige crisis te lijf te gaan. Maar met wat
meer creativiteit hadden de gevolgen van die bezuinigingen toch anders verdeeld
kunnen worden. De Uijliaanse uitgangspunten hadden beter kunnen worden
toegepast.

Ook
de begroting van de gemeente Drimmelen voor 2004 bracht weinig vrolijk nieuws.
Bezuinigingen die vooral de zwakkeren lijken te treffen:  de WVG, jeugd- en jongerenwerk,
vluchtelingenwerk en de kinderopvang. Ook de ouderen mogen meedelen: de
Stichting Welzijn  Ouderen moest  een duit in het zakje doen. In het
verkiezingsprogramma voor de periode 2002-2006 heeft Groen Drimmelen als een
van de belangrijkste uitgangspunten staan: Solidariteit met mensen in
achterstandsituaties.  Vanuit dit
uitgangspunt heeft de partij de bezuinigingen 
bij de behandeling van de begroting fel bestreden. En eerlijk is
eerlijk, daarbij vond Groen Drimmelen soms steun van andere partijen. Maar de
meerderheid van de gemeenteraad, vooral de collegepartijen CAB, VVD en zelfs de
PvdA, bleven achter de maatregelen staan. De botte bijl ging erin. Groen
Drimmelen vindt een en ander onverteerbaar. Natuurlijk, de financi?le situatie eist
maatregelen. Maar deze eenzijdig afwentelen op de zwakste schouders is een
zwaktebod en getuigt van weinig vindingrijkheid. De lasten hadden eerlijker
verdeeld kunnen worden, o.a. door de invoering van een toeristenbelasting.

 

Wijkgericht
besturen

De
laatste jaren experimenteert de gemeente met wijkgericht besturen. Er is zelfs
een wijkwerk co?rdinatieteam, met o.a. Anton Braat, Jan van Bragt, de
wijkagent, etc. Groen Drimmelen is enthousiast over deze aanpak. Immers in het
verkiezingsprogramma staat niet voor niets: een grote betrokkenheid van de
burgers bij de gemeentelijk beleidsvorming. Op een van de laatste
ledenvergaderingen van Gr
oen Drimmelen hebben de gemeentelijke wijkwerkers hun
activiteiten nader toegelicht. De partij heeft daarbij heeft daarbij de
conclusie getrokken dat de goede richting is gevonden. Wel bleek dat veel
initiatieven ?van onderop? eerst nog de ambtelijke molens door moeten en het
spreekwoord daarover zal een ieder bekend zijn. Groen Drimmelen vindt dat
jammer. Burgers die deelnemen aan het wijkgericht besturen willen vaak direct
resultaat zien. Misschien is het mogelijk het wijkwerkteam,  binnen bepaalde grenzen, over een eigen
budget te laten beschikken. Dat zou tot sneller resultaat en dus meer kwaliteit
kunnen leiden. En dat vergroot weer de betrokkenheid van de inwoners bij het
gemeentelijk beleid.

 

Jan
Kuiper, lid Groen Drimmelen

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal