De nieuwe lijsttrekker van Groen Drimmelen: Marijke Vos – Kroeze

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om me voor te stellen aan de inwoners van de gemeente Drimmelen. Als geboren en getogen Tukker (Twente) behoor ik tot de groep rasechte importers, hoewel we nu alweer 23 jaar in Made wonen en we behoorlijk ingeburgerd zijn. Maar toch???.!

Nadat ik in Hengelo de opleiding tot verpleegkundige in 1975 had afgerond ben ik via Apeldoorn, Sliedrecht en Boven-Hardinxveld in 1983 in Made terecht gekomen. Het was puur toeval. Mijn echtgenoot en ik waren op zoek naar een huis met wat meer grond, omdat we in bezit waren van 2 Pyrenese Berghonden. Dat huis vonden we in Made. We hebben er nooit spijt van gehad. Een fijn dorp, goede voorzieningen, veel activiteiten, kortom een prettige leefomgeving, ook voor onze 2 dochters.

Al gauw kwam ik in contact met mensen van de toen pas opgerichte speel-o-theek. Ze waren op zoek naar vrijwilligers. Ik greep die kans met beide handen aan. Een betere manier om in te burgeren in je gemeente is er m.i. niet, gewoon meedoen. Een mooie tijd! Helaas vond de speel-o-theek in Made uiteindelijk geen goede voedingsbodem en werd na een aantal jaren opgeheven. Dit in tegenstelling tot de speel-o-theek in Terheijden. Rond dezelfde tijd opgericht en bestaat nog!

Verder ben ik actief geweest in de ouderraad en medezeggenschapraad van b.s. De Lage Weide, heb samen met anderen het jeugd- en jongerenwerk Made opgericht en was lid van het kindertheater ’t Hebbedingetje.

Via Domien v.d. Berg kwam ik in aanraking met de lokale afdeling van D66, waar ik al gauw meedeed in de steunfractie bij Cor van Meel. In 1990 werd ik burger-lid in de commissie Openbare werken en in 1994 raadslid van de gemeente Made en Drimmelen. Een tijd van voorbereiding op de op handen zijnde herindeling met de gemeenten Terheijden en Hooge ? en Lage Zwaluwe en een voorbereiding op m?n wethouderschap van 1997 tot 1999. Eenmoeilijke tijd voor iedereen, die herindeling. Niemand wilde maar van hogerhand moest je.

De herindeling van 3 gemeenten met een totaal verschillende cultuur, met verschillende financi?le structuren en ook fysiek lagen ze ver uit

elkaar. Nu, het tweede lustrum nadert en het gaat beter. Elke kern heeft nog steeds zijn/haar eigenaardigheden, maar dat mag en moet blijven. Je ziet nu meer bereidheid tot luisteren naar elkaar , tot samenwerken, tot samen handelen. Dat wil ik namens Groen Drimmelen ook doen in de komende jaren. Samenwerken en GEWOON DOEN !

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal