De groene agenda van Groen Drimmelen (VP/D66)

De laatste tijd wordt er veel gesproken over duurzaamheid, de energietransitie, de waarde van ecologie, biodiversiteit en de invloed van de mens op klimaatsveranderingen. Je merkt dat er verkiezingen aankomen, voor waterschappen en provincie: ook politieke partijen hebben het weer uitgebreid over verduurzaming van de samenleving. Groen Drimmelen heeft deze onderwerpen al vele jaren op de agenda staan en bij alles wat wij doen, zeggen en bespreken in de gemeenteraad, kijken wij naar manieren om de toekomst zo duurzaam en groen mogelijk te maken. In de raad zijn de afgelopen maanden veel belangrijke onderwerpen besproken die te maken hebben met hoe we omgaan met de aarde. En er komen nog meer van deze onderwerpen aan. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe we bermen onderhouden, over kapvergunningen voor bomen, of over het inzetten van zonne-energie als bijdrage aan de verduurzaming van onze energievoorziening. 
Behoud van groen en biodiversiteit
Het groen in onze gemeente is niet alleen goed voor ons welzijn en onze gezondheid, maar ook voor het behoud van biodiversiteit en de toekomst van de aarde. Groen Drimmelen is actief in het behouden van groen. Zo zijn wij altijd kritisch bij kapvergunningen en bij bouwplannen waarin onvoldoende groen wordt opgenomen. Nieuw beleid controleren we grondig op duurzaamheid en de invloed op mensen, dieren en planten. 
Energietransitie
Een van de grote uitdagingen de komende jaren is de energietransitie. Het is duidelijk dat we moeten stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteit, warmte en vervoer. De energie die we nodig hebben, zal steeds meer uit elektriciteit moeten komen die duurzaam is opgewekt, bijvoorbeeld door wind en zon. In onze gemeente helpen we hieraan mee door ruimte te bieden aan initiatieven die bijdragen aan deze verduurzaming. Zo komen er windmolens langs de A16 en gaat het TEC een zonneveld en warmtenet aanleggen in Terheijden. Een erg mooi initiatief waar de inwoners van Terheijden bij betrokken zijn en van mee kunnen profiteren. Dit soort plannen laat zien hoe we als samenleving de energietransitie vorm kunnen geven. Groen Drimmelen hoopt dan ook dat dit voorbeeld in andere kernen wordt gevolgd. 
Gezamenlijke uitdagingen en kansen
De verduurzaming van onze samenleving doen we samen. Daarom vindt GroenDrimmelen de betrokkenheid die inwoners de laatste maanden hebben laten zien enorm belangrijk. Laten we die energie gebruiken om de komende tijd mooie plannen te maken om generaties na ons een mooie toekomst te bieden!
Meepraten en meedenken met GroenDrimmelen over deze of andere onderwerpen? Neem contact met ons op via onze website www.groendrimmelen.nl.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal