De eerste drie maanden in de oppositie.

We hadden,
na bekomen te zijn van het verlies op 6 maart, 
als fractie één ding voor ogen: 
goede oppositie voeren. Niet op personen, niet tegen om tegen te zijn,
maar oppositie voeren op basis van argumenten.

 

Tot nu toe
hebben we weinig kansen gekregen of kunnen pakken. Tijdens de eerste
vergadering op 25 april steunden we voluit de door het CDA ingediende motie
tegen het boren in de Biesbos. De huidige coalitie, bij monde van Arthur Smits,
wilden hierover niet praten, laat staan stemmen, en veegde de motie van tafel
via een zogenaamd ordevoorstel. Discussiemijdend gedrag!

 

Op 16 mei
stond het coalitieakkoord op de agenda. Hoewel er geen spectaculaire zaken
instonden, wilden wij, als Groen Drimmelen, 
op een aantal punten (waaronder het Puzzelbad) verduidelijking vragen
en onze mening/visie geven.

We hadden
ons goed voorbereid op het debat, maar wat gebeurde er:

Dit punt
werd van de agenda gehaald, omdat eerst de financiele positie van de gemeente
duidelijk moest worden. Tegen het laatste hadden wij geen bezwaar, sterker nog,
wij hebben de motie van de VVD in deze ondersteund. Wij waren en zijn echter
van mening dat over de inhoud van het coalitieakkoord goed gedebatteerd had
kunnen worden.
Maar de coalitiepartijen wilden weer niet praten. Discussiemijdend gedrag!

 

Het is niet te hopen dat dit een voorbode is
van hoe de coalitiepartijen denken te gaan opereren de komende jaren. Wij, als
gemeenteraadsfractie van Groen Drimmelen, zullen in ieder geval daar niet aan
mee doen. Wij zullen, waar mogelijk, de discussie zoeken en aangaan.

 

Tot 15
augustus zal het i.v.m. de vakantie zeer rustig zijn. Vanaf deze datum gaan we
er met z?n allen weer hard tegenaan. Op donderdag 5 september zal het debat
plaatsvinden over het coalitieakkoord en de financi?le positie van onze
gemeente. Wij zijn er klaar voor!!!

 

Marijke Vos

Fractievoorzitter

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal