Coalitieakkoord Drimmelen is rond

Onderstaande berichten zijn donderdagavond 8 april 2010 verstuurd aan alle leden van GroenDrimmelen. Het coalitieakkoord kan met onderstaande link gedownload worden.
 
Geachte leden van Groen Drimmelen

Zie aangehecht het coalitieakkoord, zoals dat woensdagavond 7 april 2010 onder voorbehoud van de desbetreffende ledenvergaderingen, is getekend door de vier fractievoorzitters van CAB, VVD, PvdA en Groen Drimmelen.

Wij kunnen als partij heel trots zijn op dit behaalde resultaat. Al onze speerpunten en de meeste punten uit ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen.

Om enkele voorbeelden te noemen: zelfs de VVD was het eens met ons begrip van “duurzaam” en met het opnemen van Drimmelen als energieneutrale gemeente.

Logischerwijs is een coalitieakkoord geen gedetailleerd stappenplan, waarin iedereen op elk moment van het jaar kan zien hoe ver we zijn. Een coalitieakkoord moet gezien worden als een intentieverklaring waarin de meewerkende partijen van te voren aangeven het in ieder geval op speerpunten (in het overleg ingevoerd als breekpunten) en aandachtspunten (richtingen voor het beleid) met elkaar eens te zijn.

Onze fractie (Jürgen Vissers en Ricus Tiekstra), onze wethouder (Marijke Vos) en het bestuur zijn nauw betrokken geweest bij het overleg over dit resultaat en dinsdagavond j.l. hebben voornoemde mensen al hun goedkeuring uitgesproken over dit document.

Zoals in mijn eerste zin genoemd, is het getekend onder voorbehoud van de goedkeuring van onze Algemene Ledenvergadering. Ik hoop dan ook, en ga er zelfs van uit, dat we maandagavond een zeer prettige vergadering kunnen hebben, waarin onze fractie de zaken nader kan toelichten.

Met vriendelijke en politieke groet,

Johan de Bruijn

Voorzitter Groen Drimmelen (VP-D66)

 
Het bericht door de fractie verstuurd aan het bestuur:

Aan het bestuur van Groen Drimmelen (VP / D66):

Hierbij bieden wij, als onderhandelaars van Groen Drimmelen (VP / D66), het met de nieuwe coalitie bereikte akkoord aan voor de bestuursperiode 2010-2014. Na overleg met uw bestuur over dit akkoord, dinsdagavond 6 april 2010, hebben wij nog enkele opmerkingen gemaakt richting onze toekomstige coalitiepartners, welke grotendeels zijn verwerkt in bijgaand akkoord.

Wij zijn zeer tevreden over het bereikte akkoord, dat voor een aanzienlijk deel gebaseerd is op de uitgangspunten in ons verkiezingsprogramma. Wij bieden u dit akkoord dan ook met trots aan en gaan wat ons betreft met alle vertrouwen de bestuursperiode 2010-2014 in, hoe zwaar deze ook zal worden gezien de bezuinigingen die ons te wachten staan.

Vooruitlopend op de goedkeuring door onze leden in de ALV van maandag 12 april 2010 aanstaande heeft Jürgen als fractievoorzitter het politiek akkoord gisterenavond 7 april 2010 ondertekend samen met de fractievoorzitters van de andere coalitiepartijen. Dit met als voornaamste reden dat het akkoord publiek moet worden om volgende week in de raadsvergadering van 15 april 2010 ook de oppositiepartijen voldoende kans te geven het akkoord inhoudelijk besproken te kunnen hebben met de achterban.

Wij vertrouwen erop hiermee recht gedaan te hebben aan het overleg van dinsdagavond j.l..

Groeten

Jürgen Vissers

Ricus Tiekstra
 
 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal