Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen: Gewoon Doen!

Groen Drimmelen (VP/D66) trots op nieuw coalitieakkoord

De afgelopen weken hebben we goede, constructieve en soms ook stevige gesprekken gevoerd met onze coalitiepartners Lijst Harry Bakker en de VVD. Het resultaat mag er zijn en daar is de fractie van Groen Drimmelen (VP/D66) trots op: we gaan bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen.

Groen Drimmelen (VP/D66) is een optimistische partij die denkt in kansen en mogelijkheden als het gaat om de grote uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Uitdagingen die we met veel energie willen aanpakken. Samen met onze inwoners, ondernemers en alle partijen in de gemeenteraad. Daarom nodigen we iedereen ook nadrukkelijk uit om mee te denken over de concrete invulling van veel onderwerpen. Ook dát staat namelijk in ons coalitieakkoord.

We zetten de komende jaren fors in op duurzaamheid en energie. Zo maken we geld vrij voor de uitvoering van de energietransitie. Met wijkuitvoeringsplannen gaan we op een dorpsgerichte manier samen met onze inwoners woningen verduurzamen. We besteden een half miljoen euro aan het klimaat op onze scholen, de zogenaamde frisse scholen, en investeren in veilige school- en sportroutes in al onze dorpen. Er gaat meer geld naar natuur voor meer bomen, meer biodiversiteit, groene schoolpleinen en de subsidieregeling groene daken wordt verlengd. En opnieuw investeren we in onze jeugd met geld, met activiteiten en door het gesprek met de jeugd aan te gaan. Maar natuurlijk ook door de jeugdzorg beter te maken!

Verder hebben we heel veel aandacht om onze dorpen verkeersveilig te houden en nog veiliger te maken. Met meer 30 km/u inrichting in de dorpen, met budget voor veel verkeersmaatregelen. Daarnaast hebben we een flinke bouwambitie. Maar bouwen houdt meer in dan alleen maar stenen stapelen. Daarom zetten we vol in op natuurinclusief, duurzaam en betaalbaar wonen voor onze inwoners.

Én we geven een flink impuls aan de relatie met onze inwoners door nieuwe vormen van participatie op te zetten. Er is voor alle dorpen aandacht in het akkoord, dat vinden wij heel waardevol. Het coalitieakkoord ademt ook echt duurzaam en sociaal en daar zijn we als Groen Drimmelen (VP/D66) natuurlijk heel blij mee.

Met Jürgen Vissers als bekend gezicht in het college en een grotendeels vernieuwde fractie gaan we de komende 4 jaar vol frisse energie het coalitieakkoord uitvoeren en zullen we het groene en optimistische geluid luid en duidelijk laten horen. Wil je iets aan onze fractie kwijt over het coalitieakkoord? Laat het ons weten en mail naar info@groendrimmelen.nl

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal