Bestemmingsplan Kern Terheijden

Groen Drimmelen hamert vooral op fatsoenlijke procedures.

Inhoudelijk kon Groen Drimmelen zich vinden in het nieuwe bestemmingsplan Kern Terheijden. 30 kleinere bestemmingsplannen zijn vervangen door 1 nieuw bestemmingsplan. Dat maakt het een stuk overzichtelijker. Op enkele gebieden is een wijzigingsbevoegdheid gelegd. Dat zijn de plaatsen waar in de nabije toekomst woningbouw zal plaatsvinden. Het Oranjeplein, Garage Van Riel, en Rasenberg aan de Markstraat zijn wel de belangrijkste. Die wijzigingsbevoegdheid houdt in dat alle procedures om tot een definitief plan te komen sneller doorlopen kunnen worden. De inwoners houden dezelfde rechten op inspraak als bij een gewone bestemmingsplanprocedure.

Wij hebben wel een kritische opmerking geplaatst bij de wijze waarop met de inbreng en inspraak van sommige inwoners is omgesprongen. Ook het proces is door de gemeente niet netjes uitgevoerd. Niet reageren binnen afgesproken termijnen (soms meer dan 2 maanden te laat). In vakantietijd stukken ter inzage leggen. Bezwaarmakers vergeten op te roepen voor de hoorcommissie. Inwoners reactietermijnen van 4 dagen geven. Dat was voor ons op het onfatsoenlijke af.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal