Bestemmingsplan kern Terheijden en verkoop Molen de Arend

Groen Drimmelen (VP/D66) positief over plannen

Enkele weken geleden heeft de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan voor de kern van Terheijden goedgekeurd. Met dit plan zijn de begrippen en regelingen gelijkgetrokken met de plannen in de andere kernen van de gemeente, waardoor nu ook in Terheijden duidelijk is wat wel en niet mag aan functies en bebouwingsmogelijkheden. Er waren wat zorgen en zienswijzen vanuit Terheijden over het plan. Onder meer het grotere percentage toegestane bebouwing op een zogenaamd bouwblok, het wellicht veranderen van de karakteristieke lintbebouwing in de molenstraat en het omzetten van grond bij de Schapenbogert van agrarische bestemming naar bouwbestemming waren punten van kritiek. Groen Drimmelen (VP/D66) heeft alle zienswijzen en de beantwoording door de gemeente uitgebreid onderzocht, en net als de meeste indieners van zienswijzen hebben we geconcludeerd dat het plan niet zal betekenen dat er veel meer gebouwd zal gaan worden en ook niet op plekken waar we dat niet willen. Het plan bij de Schansstraat (een nieuwbouwproject) is geen onderdeel van het nu vastgestelde bestemmingsplan, dus daar kunnen we later nog grondig naar kijken! Wilt u over dat plan al iets met ons bespreken, dan kunt u uiteraard contact opnemen via onze website (www.groendrimmelen.nl). 

Verder heeft de raad ook de verkoop van molen De Arend in Terheijden goedgekeurd. Met een eenmalige bijdrage zorgt de gemeente er voor dat de nieuw opgerichte Stichting Molen De Arend Terheijden een goede start kan maken met het beheer en onderhoud van de molen. Voor de gemeente betekent dit op termijn een besparing in onderhoudskosten, zoals was afgesproken in de kerntakendiscussie. Met dit besluit behouden we de molen, bieden we kansen voor een ondernemer en bezuinigt de gemeente op onderhoud. De gemeente heeft nog een aantal gebouwen in bezit die niet nodig zijn voor de kerntaken die de gemeente uitvoert. Als deze worden verkocht, zal Groen Drimmelen (VP/D66) net als bij de molen pleiten voor een nette overdracht naar de nieuwe eigenaars. 

Heeft u tips, vragen of opmerkingen voor ons? U kunt op onze website (www.groendrimmelen.nl) vinden op welke wijze u contact met Groen Drimmelen (VP/D66) of onze raadsleden (Jürgen Vissers, Miriam Tiekstra en Leo Mol) kunt opnemen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal