Bescherming groen, natuur en biodiversiteit

GroenDrimmelen(VP/D66) strijdt
continu voor behoud van natuur

 Vandaag
hebben we drie leden van Groen Drimmelen (VP/D66) uitgenodigd om te praten over
het belang van groen, natuur en biodiversiteit in de gemeente Drimmelen. Fred
is al vele jaren lid van de partij, Tim en Robert zijn relatief nieuwe leden.
Alle drie zijn ze erg betrokken bij beheer en behoud van natuur.

 NATUURGEBIEDEN

Het
groen in onze gemeente is van groot belang voor leefbaarheid, recreatie, toerisme,
een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en herstel van biodiversiteit.
Fred zegt daarover: “De gemeente moet zorgen voor goed onderhoud aan gemeentelijk
groen zodat natuur alle kansen heeft om zich te handhaven of herstellen.” Tim
voegt toe: “In het buitengebied en de dorpskernen is het groen vaak monotoon of
afwezig. De gemeente kan hier iets aan doen!”

 BIODIVERSITEIT

Robert
vervolgt: “Onderzoeken tonen aan dat de diversiteit van onze natuur zo erg
verminderd, dat het voortbestaan van soorten in gevaar komt. Dit heeft grote
gevolgen voor onze natuur, en ook voor bijvoorbeeld de voedselvoorziening van
mensen.” Fred geeft aan dat GroenDrimmelen(VP/D66) al jaren strijdt voor
bewustwording van deze uitdagingen en dat we hebben gezorgd dat veel
voorstellen al beleid zijn geworden, zoals ecologisch bermbeheer.

 VOGELS EN GROENE ZONES


Tim zet zich, als bestuurslid van de ANV Drimmelen, actief in voor onder andere
het behoud van leefgebieden voor vogels. Hij geeft aan dat het belangrijk is
hier als gemeente veel aandacht aan te besteden: “Zonder de juiste groene zones
en de bescherming van broedgebieden zullen steeds meer vogels verdwijnen.
GroenDrimmelen(VP/D66) zet zich in om dat te voorkomen.” Robert vult aan: “Ook
zorgen voor voldoende voedsel voor insecten in de vorm van bloeiende planten is
een belangrijke taak voor de politiek.” Fred: “Daarbij moet de gemeente gebruik
maken van de kennis en hulp van organisaties als Stichting Bei.”

 KIES VOOR DRIMMELEN

Fred,
Tim en Robert praten nog lang door over bescherming en beheer van natuur. GroenDrimmelen(VP/D66)
is naar hun idee de echt groene partij die dit belangrijke thema voortvarend
aanpakt.

 Kies je
voor een groene toekomst en aandacht voor biodiversiteit en natuur, dan kies je
voor GroenDrimmelen (VP/D66). Maar kies op 21 maart in ieder geval voor
Drimmelen.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal