Afval scheiden: duurzaamheid die merkbaar is in uw portemonnee

Groen Drimmelen (VP/D66) wil met u meedenken
Afval scheiden: duurzaamheid die merkbaar is in uw portemonnee

Recent is gekeken naar de afvalstromen in onze gemeente waarbij opviel dat afval nog niet altijd op de juiste manier wordt gescheiden. Groen Drimmelen (VP/D66) vindt dat duurzaamheid overal, en dus ook in de afvalverwerking, zo veel mogelijk moet worden ingevoerd, zeker als dat u een financieel voordeel kan opleveren. 

Investeren in duurzaamheid
Veel duurzame ontwikkelingen vragen investeringen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op uw dak om stroom op te wekken of het vervangen van uw gloeilampen door spaarlampen of LED verlichting. Pas na meerdere jaren is zo’n investering terugverdiend waarna de duurzaamheid ook financieel iets gaat opleveren. 

Duurzaamheid die goed is voor uw portemonnee
Een van de makkelijkste manieren om duurzamer bezig te zijn en daar toch meteen financieel voordeel van te hebben, is door het gescheiden aanleveren van uw afval. Uit onderzoek is gebleken dat vooral in het scheiden van GFT afval nog veel winst te behalen is. Een rekenvoorbeeld laat dit duidelijk zien. In 2013 betaalt u per duizend kilo €171,61 voor restafval en €55,74 voor GFT-afval. Dat is dus een verschil van €115,87 wat ongeveer 11,5 cent per kilo is. Iedere kilo GFT afval die in de groene container terechtkomt in plaats van bij het restafval, levert u dus zo’n 11,5 cent op. Voor andere soorten afval (papier, klein wit- en bruingoed, kunststof e.d.) is dit verschil nog groter omdat deze gratis worden ingezameld! Als een gemiddeld gezin het afval goed scheidt, scheelt dit enkele euro’s per maand.

Wat is GFT afval?
Alle etensresten (uiteraard uit de verpakking) mogen bij het GFT-afval. GFT-afval staat voor groente, fruit en tuinafval. Dat zijn bijvoorbeeld schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen, resten van gekookt eten, vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes), pinda- en notendoppen, eierschalen, plantaardige olie, gestold vet, onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren.

Uw mening
Het goed scheiden van afval levert direct financieel voordeel op. Daarnaast is het ook duurzaam om uw afval te scheiden. Dit helpt ons om onze mooie gemeente nog groener te maken!
Op onze website hebben wij een poll geplaatst  waarmee we willen onderzoeken waarom GFT afval, en dan etensresten in het bijzonder, niet altijd in de juiste afvalcontainer terechtkomt. Is dat bijvoorbeeld vanwege stankoverlast door uw groene container, omdat niet duidelijk is wat wel en niet bij het GFT afval hoort of juist vanwege het gemak om alles in één container te gooien? Op www.groendrimmelen.nl kunt u uw mening daarover geven. 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal