Aandacht voor vrijetijdseconomie

Vrijetijdsbesteding voor gemeente Drimmelen DE
economische motor

Op 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tijd
dus om weer een verkiezingsprogramma op te stellen. In het concept schetsen we
5 ambities voor 2030, waarvan wij vinden dat we die als gemeente moeten
nastreven.

Groen Drimmelen (VP/D66) kiest voor de volgende vijf
ambities:

 • Drimmelen wordt een energieneutrale gemeente;

 • Drimmelen kiest voor
  samenwerking;

 • Drimmelen wordt een echte woongemeente;

 • Drimmelen heeft betrokken
  en verantwoordelijke inwoners en

 • Vrijetijdseconomie is de economische pijler van de gemeente Drimmelen.

Dit keer aandacht voor deze laatste ambitie

 

Groen Drimmelen (VP/D66) meent dat voor de gemeente
Drimmelen vrijetijdseconomie de economische motor van nu en in de toekomst is. Daarom moet de gemeente samen met de partners actief in deze sector hier een goed product wegzetten. Deze sector zorgt voor inwoners in onze gemeente voor
veel werkgelegenheid.

Vrijetijdseconomie is het geheel aan voorzieningen en
mogelijkheden aan vrijetijdsactiviteiten. Die maken het aantrekkelijk om in
onze gemeente te wonen en te recreëren als inwoner en als bezoeker.

 

Groen Drimmelen (VP/D66) wil daarom dat in de komende
jaren aandacht geschonken wordt aan het verder ontwikkelen van wandel – en
fietsmogelijkheden, de sportinfrastructuur, onze cultuurhistorie, de mooie
natuur in onze gemeente, goede winkelmogelijkheden, goede wegen en aantrekkelijke
evenementen.

 

Het stimuleren van de vrijetijdseconomie leidt tot het
versterken van de lokale economie. Vooral de horecasector, maar ook andere
delen van de middenstand kunnen profiteren van deze stimulans. Dit komt
vervolgens ook de leefbaarheid in onze Gemeente ten goede.

 

Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn op een goede
samenwerking tussen economie, sport , cultuur en openbare ruimte om zo
de groei van de vrijetijdseconomie alle ruimte te kunnen bieden. Het
blauwgroene profiel  van Drimmelen is daarbij leidend. Dit vraagt om
investeringen in de openbare ruimte. We ondersteunen initiatieven die uit de
samenleving komen. Het Toeristisch Platform Drimmelen is daar een uitgelezen
podium voor. De gemeente zorgt voor de juiste randvoorwaarden.

 

Rondom de Biesbosch zijn al meerdere initiatieven in gang
gezet:

 • Het actieplan “Drimmelen aan de Biesbosch” wordt uitgevoerd.

 • We
  werken intensief samen in het kader van het regionale project “Brabant aan
  Zee”.

 • We werken samen binnen het Nationaal Park De Biesbosch en komen tot
  een overkoepelend parkschap.

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal