Aan de slag met Lage Zwaluwe West

Groen Drimmelen wil de schop in de grond
 
Het project Lage Zwaluwe West is een groot project dat heel belangrijk is voor de leefbaarheid van Lage Zwaluwe. Al 10 jaar wordt gesproken over invulling van dit gebied en vervangende nieuwbouw voor bijvoorbeeld het bejaardenhuis. Eindelijk zijn we zover dat we aan de gang kunnen. Dat moet snel gaan gebeuren omdat bij sommige verenigingen en instellingen de gebouwen inmiddels bijna onverantwoord verouderd zijn. Groen Drimmelen wil daarom de schop in de grond. Gewoon Doen zoals wij wel vaker zeggen.
Vervanging versleten gebouwen door nieuwbouw
Bijna heel sociaal en maatschappelijk Lage Zwaluwe wordt in het nieuw gestoken! We krijgen prachtige nieuwe maatschappelijke voorzieningen voor tal van verenigingen, instellingen en inwoners.
 
De versleten sportzaal wordt vervangen door een complete nieuwe sporthal met diverse extra voorzieningen. Sommige partijen hebben er moeite mee dat dit complex niet meer in handen van de gemeente is. Maar wij zijn blij dat de exploitatierisico?s niet meer bij de gemeente liggen. Hirundo en andere verenigingen blijven gemeentelijke huurprijzen betalen net als alle andere verenigingen in onze gemeente.
 
Nog zo?n prachtige nieuwe accommodatie is het nieuwe moderne zorgcentrum dat op de toekomst is voorbereid. De vergrijzing versnelt de komende jaren, ook in Lage Zwaluwe. Over 10 jaar hebben we het dubbele aantal 75-plussers!! Het dorp is met het nieuwe zorgcentrum goed uitgerust om die vergrijzingsgolf op te vangen!
 
Een derde nieuwe voorziening is de brede school waarin alles rondom jeugd en jongeren bij elkaar komt. De huidige gebruikers van Den Domp krijgen allemaal een nieuw onderkomen in één van de nieuwe centra met maatschappelijke voorzieningen.
 
Impuls voor middenstand en verenigingsleven
Er komen 283 woningen bij waardoor de bevolking met grofweg 700 mensen toeneemt. Dat is voor de levensvatbaarheid van de middenstand en het verenigingsleven van levensbelang. Het aanbod kan daardoor mogelijk zelfs verruimen!
 
Ook voor de jongeren komt er extra ruimte op de woningmarkt in Lage Zwaluwe. De eerste beelden die de bouwcombinatie schets van de woningen zijn positief. Het wordt een wijk die ruim van opzet is met diverse woningtypen die passen bij het karakter van het dorp. Al met al wordt een zeer grote impuls gegeven aan de leefbaarheid van het dorp Lage Zwaluwe.
 
Financieel verantwoord
In de exploitatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt wat de Bouwcombinatie realiseert voor de gemeente in ruil voor de ontwikkeling van het gebied.
 
Wat zouden al deze maatschappelijke voorzieningen de gemeente kosten als er geen groot woningbouwproject naast stond? Nu kost het de gemeente geen geld. Nee, we willen er zelfs aan verdienen. De teller staat nu op voordeel voor de gemeente. En natuurlijk is het mooi als we er geld aan overhouden. Aan de andere kant starten we een groot en belangrijk project voor Lage Zwaluwe waar we zo?n 8 tot 10 jaar voor nodig hebben. Niet alles is dichtgetimmerd. Dat kan ook niet bij een project met een dergelijke doorlooptijd. Gedurende het traject zal nog het nodige besproken moeten worden. Het college moet ruimte hebben om met de bouwpartners tot een optimale invulling te komen maar tegelijk moet ze goed op de centen van de gemeente letten. Daarom willen we nadrukkelijk volgen hoe het project zich financieel ontwikkelt.
 
Na 10 jaar van praten wordt het hoog tijd om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. De schop moet in de grond! Gewoon Doen!
 
Fractie Groen Drimmelen
Hans Kuijpers (06-42413322)
 

Naam

Contactgegevens

Adresregel 1
Adresregel 2
Adresregel 3

Achtergrond

Achtergrondverhaal